Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Întrevedere cu privire la extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași

 MG 89122Marți, 29 iulie 2014, Ministrul Mediului, Valentina Țapiș, a avut o întrevedere cu reprezentanții Corporației financiare din Germania, KfW, care în colaborare cu BERD vor susține dezvoltarea apeductului centralizat Nistru-Chișinău-Strășeni-Călărași, cu conectarea ulterioară a localităților rurale din aceste raioane. Discuțiile s-au axat asupra semnării unui Memorandum de colaborare, care va determina sarcinile părților implicate și va trasa pașii următori pentru implementarea proiectului.

Citeşte mai departe...

Vizita Ministrului Mediului, Valentina Țapiș, în Republica Cehă

Moldova CehiaÎn perioada 23-26 iulie 2014, Ministrul Mediului, Valentina Țapiș, a efectuat o vizită oficială  în Republica Cehă,la invitația omologului său ceh, Richard Brabec. Vizita a avut drept scop schimbul de experiență și preluarea bunelor practici privind administrarea Fondului ecologic de stat și a proiectelor de dezvoltare din domeniul mediului.
În cadrul vizitei, doamna ministru a avut întrevederi cu conducerea Ministerului Mediului al Republicii Cehe, ministrul Richard Brabec și viceministrul Jan Kriz, cu conducerea Fondului ecologic de stat al Republicii Cehe și cu conducerea Agenției Tehnologice a Cehiei. Părțile au discutat procedurile de funcționare și gestionare a proiectelor, aplicate în Republica Cehă, precum și oportunitățile de colaborare în aceste domenii dintre cele două țări.

Citeşte mai departe...

Vizită de lucru în teritoriu

Firladeni 1Pe data de 24.07.2014, în incinta primăriei orașului Hîncești, a avut loc prima ședință a Grupului de lucru instituit în vederea soluționării problemelor apărute în procesul de implementare a contractului ”Sursa de apă Fîrlădeni” din cadrul proiectului „Program de dezvoltare a companiilor de apă” susținut de către BERD, BEI și FIV, în acest raion.
Proiectul „Program de dezvoltare a companiilor de apă” este susținut financiar de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Fondul de Investiții pentru Vecinătate. Suma totală a proiectului este de 30 mil.Euro,  pentru raionul Hîncești fiind preconizate surse financiare în sumă de 3,3 mil.Euro.

Citeşte mai departe...

Întrevedere cu reprezentanții Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei

 MG 8849ChiricaJoi, 24 iulie 2014, dl Lazăr Chirică, viceministrul mediului, a avut o întrevedere de lucru cu dl Thomas Lutz, consultant în sectorul public şi dl Mircea Ursu, Coordonator naţional al proiectului „Prima fază a Studiului de Fezabilitate Dezvoltarea Gestionării Apei, Infrastructurii şi Cooperării Intercomunale în regiunea Criuleni – Dubăsari”, finanțat de Guvernul Germaniei prin intermediul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). 
În cadru întrevederii s-a discutat despre posibilitatea consolidării cadrului politic şi instituţional în domeniul mediului de pe ambele maluri ale Nistrului, în special în zona vizată de proiect, suportul în implementarea ”Planului de acțiuni comune a structurilor abilitate din Chișinău și Tiraspol în domeniul protecției mediului și utilizării durabile a resurselor naturale pentru anii 2013-2014”.

Citeşte mai departe...

Atelier de lucru privind noile reglementări privind deversarea apelor uzate

IMG 8844Joi,  24 iulie, la Ministerul Mediului s-a desfășurat Atelierul de lucru privind noile reglementări privind deversarea apelor uzate, elaborate întru asigurarea implementării Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011.
La lucrările Atelierului, prezidate de către Viceministrul Mediului Dorin Dușciac, au participat experți internaționali, specialiști în domeniul apelor din cadrul Ministerului Mediului, precum și reprezentanți ai instituțiilor interesate, implicate în procesul de consultări publice asupra proiectului Ghidului privind cele mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară și asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă.

Citeşte mai departe...

Întrevedere privind inițierea propunerii de proiect a Băncii Mondiale în domeniul silviculturii și gestionării durabile a terenurilor în RM

IMG 8840La 23 iulie, Viceministrul Mediului Lazăr Chirică, a avut o întrevedere cu reprezentantul Băncii Mondiale Arcadie Capcelea și experții în domeniul silviculturii Aurel Lozan și Bogdan Popa, în cadrul căreia au fost discutate problemele ce țin de identificarea obiectivelor principale de mediu pentru oferirea de către BM a suportului prin inițierea unui proiect în domeniul silviculturii și gestionării durabile a terenurilor în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...

Întrevedere privind realizarea proiectului de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni

IMG 8830La 23 iulie, Ministrul Mediului, Valentina Țapiș, a avut o întrevedere cu dl Friedrich Schwaiger, expert instituțional, Unitatea de Implementare a Proiectului ”Reabilitarea Sistemului de Alimentare cu Apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti și Grozeşti” și dna Rodica Vasiloi, coordonatorul proiectului.
Subiectul discuțiilor l-a constituit mersul implementării proiectului ”Reabilitarea Sistemului de Alimentare cu Apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti și Grozeşti” finanțat de către Uniunea Europeană, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Ministerul Mediului, Consiliul Raional Nisporeni, precum și primăriile localităților implicate în proiect.

Citeşte mai departe...

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2616296