Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

A fost anunțată licitația internațională pentru achiziționarea echipamentului de laborator, Agenția de Mediu printre beneficiari

Published on: Wed, 04/10/2019 - 07:29
Press Release Type: 

A fost anunțată licitația internațională pentru achiziționarea echipamentului - a 6 cromatografe pentru 6 țări, beneficiari ai proiectului regional UE „Inițiativa pentru Apă Plus a Uniunii Europene” (EUWI+EAST) pentru țările Parteneriatului Estic.

 

https://euwipluseast.eu/en/ne/tender
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124125-2019:TEXT:EN:HTML&src=0

 

Principalul obiectiv al Programului Inițiativa pentru Apă Plus a Uniunii Europene (EUWI+) este de a ajuta țările Parteneriatului Estic, inclusiv Republica Moldova, în aderarea sau aproximarea la Directiva Cadru privind Apa (DCA) și directivele asociate acesteia, precum și de a oferi asistență în implementarea lor, în special la consolidarea laboratoarelor și sistemelor de monitoring pentru țările Parteneriatului Estic și elaborarea Planurilor de Gestionare a Bazinelor Râurilor (PGBR).

 

Proiectul a fost lansat la 1 septembrie 2016 (in or. Kiev) si a avut perioada incipienta până 15 mai 2017. În această perioada au fost organizate mai multe misiuni cu participarea experților de la Agenția de Mediu din Austria (UBA) si Oficiul Internațional al Apelor din Franța (IWO), pentru coordonarea cu țările Parteneriatului Estic a activităților de proiect.

 

Experții proiectului au constatat că Laboratorul pentru Calitatea Apei a Agenției de Mediu are o bună experiență în monitoringul apelor de suprafață în Moldova. Cu toate acestea, este necesară dezvoltarea sistemului de evaluare hidrochimică, hidrobiologică și hidromorfologică a corpurilor de apă conform DCA și Legii Apelor nr.272 din 23.11. 2011. În perioada de raportare, echipele de experți ai proiectului au evaluat capacitatea tehnică și procedurile de asigurare a calității conform DCA, precum și au evaluat standardele de calitate existente în conformitate cu ISO 17025.

 

În 2018 misiunea UBA a inițiat în comun cu specialiștii și experții naționali, lista de procurare a echipamentelor și utilajului, reagentilor pentru efectuarea monitoringului apelor de suprafața în conformitate cu DCA, organizarea treningurilor privind monitoringul hidrochimic, hidrobiologic și hidromorfologic, precum și petrecerea expedițiilor comune în bazinul pilot pentru ape de suprafață și ape subterane în bazinul pilot (vara-toamna) 2019.

 

Apoi, a fost elaborat „Acordul Cadru privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii în legătură cu acțiunea "Inițiativa Uniunii Europene privind apa pentru Parteneriatul Estic (EUWi + 4EaP), reprezentat de consorțiul Umweltbundesamt Austria.

 

Ca rezultat, țările parteneriatului estic, inclusiv si Moldova, vor fi dotate cu cel mai modern echipament de laborator - triplu cromatograf cu fază gazoasă cvadrupol/MS cu sistem de control cromatografic, autosampler și stație de gestionare a datelor cu software.

 

În faza următoare a proiectului, va demara a doua achiziție de bunuri și licitație internațională, urmare a căreia vor fi procurate: sistemul spectral cu absorbție de atomi cu dublu efect de ionizare, în flacără și în cuptorul cu grafit, capabile să analizeze metalele grele cu o precizie mare de sub 0,1 μg/l, sistemul de purificare a apei prin cartușe, analizatorul pentru carbonul organic dizolvat/carbon total organic (DOC/TOC), microscoape moderne pentru investigațiile hidrobiologice, etc.