Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Până la finele anului 2020 va fi elaborat Raportul Național privind Starea Mediului în țara noastră

Published on: Thu, 04/04/2019 - 10:23
Press Release Type: 

În perioada 2-4 aprilie 2019 reprezentanții Agenției de Mediu participă la lucrările Seminarului de instruire privind elaborarea Rapoartelor naționale privind starea mediului în Republica Moldova, organizat de Agenția Europeană de Mediu pentru specialiștii autorităților publice implicate în elaborarea unor astfel de rapoarte. Instruirile au loc în cadrul proiectului regional al Comisiei Europene „Punerea în aplicare a principiilor şi practicilor Sistemului Comun de Informatii de Mediu în țările Parteneriatului Estic” ENI SEIS II East.

SEIS este o iniţiativă comună a Comisiei Europene şi a Agenţiei Europene de Mediu precum şi a statelor membre şi partenere, în vederea modernizării şi simplificării realizării colectării, schimbului şi utilizării datelor şi informaţiilor despre mediu, necesare pentru elaborarea şi implementarea politicilor de mediu.  Proiectul regional ENI-SEIS East II, este finanţat de către Uniunea Europeană, prin Instrumentul Vecinătăţii Estice, şi implementat de către Agenţia Europeană de Mediu (AEM). Ţările partenere ale proiectului sunt: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina. Obiectivul general al proiectului este de a sprijini punerea în aplicare a principiilor și practicilor sistemului comun de informare privind mediul (SEIS) și de a consolida procesul de raportare periodică, inclusiv elaborarea și implementarea indicatorilor de mediu.

Odată cu crearea Agenției de Mediu, funcțiile de monitorizare a calității și stării mediului, de gestionare a indicatorilor de mediu precum și funcțiile de asigurare a accesului publicului interesat la informația privind mediul au fost incluse în responsabilitatea Agenției. Respectiv, până la finele anului 2020, Agenția de Mediu urmează să elaboreze și să publice Raportul Național privind Starea Mediului în Republica Moldova în perioada ultimilor patru ani (2015-2018).  Acest Raport trebuie să corespundă standardelor europene de raportare, astfel seminarul organizat de Agenția Europeană de Mediu în parteneriat cu experții Agenției de Mediu din Slovacia este unul foarte important în vederea dezvoltării capacităților instituționale ale Agenției de Mediu privind organizarea procesului de elaborare a Raportului.

 

De rînd cu reprezentanții Agenției de Mediu, la seminar au participat și reprezentanții altor instituții și autorități publice care contribuie cu date și informații la elaborarea Raportului privind starea mediului precum:  reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Biroului Național de Statistică, Agenției „Apele Moldovei”, Agenției pentru Geologie și Resurse Naturale, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Institutului pentru Ecologie și Geografie, Agenției „Moldsilva”, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Asociațiilor obștești de mediu, Unității de implementare a proiectelor în domeniul mediului.

Menționăm că Agenția de Mediu urmează să elaboreze Rapoarte privind starea mediului la fiecare 4 ani.

 

Pentru mai multe informații despre proiect și procesul de raportare de mediu:

Website proiect: https://eni-seis.eionet.europa.eu/east