Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Lista autorizațiilor eliberate de întreprinderile care desfășoară activități de gestionare a deșeurilor

NR.d/o Nr. autorizației Denumirea întreprinderii Genul de activitate a întreprinderii Termenul de emitere şi valabilitate a autorizaţiei
1  037/2012 F.P.C. „ABS” S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Grădina Botanică nr. 9, 
tel. 022-533-789,  
022-539-998
Autorizație nr. 037/2012 privind colectarea și prelucrarea deșeurilor din mase plastice. 27 iunie 2012 
27 iunie 2017
2  038/2012 I.C.S. „Vilagos” S.R.L.,
mun. Chișinău, 
str. 31 august 1989, nr. 29/1, 
tel. 022-271-893
 Autorizație nr. 038/2012 privind gestionarea deșeurilor reciclabile.  13 martie 2012
 13 martie 2017
 3  039/2012 S.R.L „Vaniș-Prim” 
mun. Chișinău, I. Pelivan, 
nr. 17/1, ap. 64,
tel.022-47-26-61
 Autorizația nr. 039/2012, privind colectarea și prelucrarea deșeurilor galvanice, a substanțelor chimice cu termen expirat și lămpi luminiscente uzate.  17 aprilie 2012

 17 aprilie 2017
4  040/2012 S.R.L .„VEALVIT-AGRO” , s. Cernița, r-nul Florești, 
tel. 022-23-34-29, 0696123705
 Autorizație nr. 040/2012 privind colectarea și comercializarea deșeurilor.  10 mai 2012
 10 mai 2017
5  041/2012  Î.M.C.C.P. „AD REM” S.R.L. mun. Chișinău, 
str. M.Viteazu, nr. 25, 
 tel. 022 29-39-22
 Autorizație 041/2012 privind colectarea uleiurilor uzate de automobile și utilizarea acestora în cazane pentru încălzire.  30 iulie 2012
 30 iulie 2017
6 042/2012
I.C.S. „ECORECYCLE” S.R.L.
mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 35, ap. (of.) 1,
tel. 022-54-04-56
Autorizație 042/2012 privind colectarea, depozitarea, presarea, comercializarea și transportarea deșeurilor din masă plastică (polietilenă, PET), hîrtie și sticlă.  19 septembrie 2012

 19 septembrie 2017
7  043/2012 Î.M. „SALUBR-LEOVA”
or. Leova,
str. I. A. Teodorovici, nr. 5, 
tel. 0263-24-575 
Autorizație 043/2012 privind colectarea, depozitarea, presarea, comercializarea și transportarea deșeurilor menajere solide, inclusiv a deșeurilor reciclabile din masă plastică (polietilenă, PET), hîrtie și sticlă.   01 noiembrie 2012 
 01 noiembrie 2017
 8  046/2013 Î.C.S ,,Energia PPM,, S.R.L, bd. Decebal 72/1, mun. Chișinău,  
tel. 022-571-391, 078883844.
Autorizația nr. 046/2012 privind colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor din ulei alimentar uzat.  29 martie 2013 
29 martie 2017
9 044/2012
S.A .T. Î, Uzina ,, Moldavizolit,,  or. Tiraspol, str. Șevcenko, 90,
tel. (373 533) 94-228/93-238.
Autorizația nr. 44/2012 privind colectarea, depozitarea, presarea, comercializarea, transportarea deșeurilor din hîrtie, carton, și a resturilor acestora.
24 decembrie 2012

29 decembrie 2017
10  047/2013 S.R.L. ,,TRISUMG,,  str. Muncii 1 a, or. Cahul,  
tel. 0299-41-777, 067377847
Autorizația nr. 047/2013 privind colectarea și comercializarea deșeurilor din cauciuc și plastic.  20 mai 2013 
20 m1i 2018
11  048/2013 S.R.L ,,RECWASTE,, mun. Chișinău , str. G. Alexandrescu 5, of. 20a,  
tel. 022-27-30-46
Autorizația nr. 048/2013 privind colectarea deșeurilor de echipamente, electrice și electronice, trasnportarea, depozitarea și comercializarea lor.  5 august 2013 
5 august 2018
12  049/2013  S.R.L. ,,Salubris –Grup,,  str. Sovietelor 14, s. Porumbeni, r-nul Criuleni, 
tel. 069155152
Autorizația nr. 049/2013 privind colectarea, depozitarea și separarea selectivă a deșeurilor din hîrtie, sticlă și plastic.  07 august 2013 
07 august 2018
13 050/2013
Cooperativa ,,POLIVTOR,,
mun. Bălți, 
str. Coroban, nr. 2a,  
tel. 0 231-371-11, 069127337
Autorizația nr. 050/2013 privind colectarea și prelucrarea deșeurilor din polietilenă.
05 septembrie 2013 
 
05 septembrie 2018
14  051/2013
S.R.L. ,,UISPAC,, 
mun .Chișinău, str. N. Milescul Spatarul, 75, 
tel. 0 22-350-175 
Autorizația nr. 051/2013 privind colectarea, prelucrarea și comercializarea deșeurilor din masă plastică.  05 septembrie 2013 
05 septembrie 2018
 15  052/2013
S.R.L,,REV ECOLOGIC,, s. Puhoi,  r-nul Ialoveni,  
tel. 079332307 
Autorizația nr. 52/2013 privind colectarea, selectarea și balotarea deșeurilor de ambalaje PET și folie de polietilenă.
09 octombrie 2013
 
09 octombrie 2018
 16  045/2013 Î.M ,,Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe din Sîngerei,, 
tel. 0262 25094/ 25021 
Autorizația 045/2013 privind colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor menajere solide.  02 septembrie 2013 
02 septembrie 2018
17  053/2014
G.Ț ,,Morari Vasile Ion,, mun.Chișinău, s. Colonița, str. Tohatin 10,
tel. 079404291 
Autorizația 053/2014 privind prelucrarea deșeurilor animaliere și producerea biogazului în scopul obținerii  energiei.  10 iunie 2014
 
10 iunie 2019
18 054/2014 S.R.L ,,ECO PRIVAT,, mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. A. Onică, 46,
tel. 079767884, 069767884.
Autorizația 054/2014 privind colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor menajere solide.
07 iulie 2014
 
07 iulie 2019
19
20  056/2014
S.R.L ,,Diversacces,, r-nul Glodeni, s. Sturzovca, 
tel. 079758005, 068830304.
Autorizația 056/2014 privind colectarea și depozitarea deșeurilor reciclabile, hîrtie/carton, folie, PET.
02 septembrie 2014
 
02 septembrie 2019
 21 057/2015 
S.R.L. ,,EuroPaperPack,,
mun. Chișinău, 
str. Uzinelor, 9/3,
tel. 0 22 41 11 02/ 41-13-39 
Autorizația 057/2015 privind colectarea și reciclarea maculaturii și celulozei pentru producerea hîrtiei și cartonului  12 ianuarie 2015
12 ianuarie 2020 
22 058/2015
Cooperativa de Producție ,,Entuziast,, mun. Chișinău, str. Florilor, 1, 
tel. 069986117,
022 243405.
Autiorizația 058/2015 privind colectarea și valorificarea deșeurilor și resturilor provenite din prelucrarea metalelor prețioase.
29 ianuarie 2015
 
29 ianuarie 2020
23  059/2015
S.R.L.,,CANDELUX-COM,, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tofan, 6, ap. (of.) 49, 
tel. 022 422302 
Autorizația 059/2015 privind colectarea, depozitarea și reciclarea deșeurilor de hîrtie și carton pentru producerea hîrtiei igienice. 
03 aprilie 2015
03 aprilie 2020
24 060/2015
Instituție privată ”MoldRec„Mun. Chișinău, str. Columna 135, of. 3
Colectarea, transportarea, depozitarea și comercializarea deșeurilor de echipament electrice și electronice cît și adeseurilor de aluminiu, ambalaj de hirtie, carton și plastic. 22.05.2015

22.05.2020
25 061/2015
S.R.L. ,,TRISUMG,, or. Cahul, str. Muncii, nr. 1 ,,a,,
tel. 0299-41777 
Autorizația 061/2015 privind prelucrarea deșeurilor din cauciuc și plastic prin metoda de piroliză.
04 iunie2015

04 iunie 2020
 26  062/2015  S.R.L. ,,AVE-UNGHENI,, or. Ungheni, str. Lacului 1 tel. 023-62-5111 Autorizația 062/2015 privind colectarea, transportarea, depozitarea, prelucrarea și comercializarea deșeurilor de hîrtie/carton, folie din polietilenă, masă plastică și PET  15 iulie 2015 
15 iulie 2020
27 063/2015
S.R.L. ,,EAGLE TRANS,, mun.Chișinău, str. Mt.Petru Movilă, 23/9, ap.(of.) 9
tel. 068149686
Autorizația 063/2015 colectarea și prelucrarea deșeurilor de hîrtie/carton, polietilenă și masă plastică.
15 iulie 2015

15 iulie 2020
28 064/2015
S.R.L. ,,UISPAC,, mun. Chișinău, str. N. Milescul Spătarul 75
Tel. 068160030
Autorizația 064/2015 colectarea, transportarea și tratarea prin autoclavare a deșeurilor din activități medicale
27 octombrie 2015

27 octombrie 2020
29  065/2015 S.R.L. ,,DOLVIDA,, mun. Chișinău, bd. Decebal, 82/1, ap. 93 
tel. 022-42-23-03 
Autorizația 065/2015 colectarea, depozitarea și comercializarea deșeurilor de hîrtie și carton  30 octombrie 2015 
30 octombrie 2020
30  066/2015  
S.R.L. ,,BEST CARE,, mun. Chișinău, str. Studenților, 10/1, ap.(of.) 65
tel. 060795368
Autorizația 066/2015 colectarea și transportarea deșeurilor menajere   
03 noiembrie 2015

03 noiembrie 2020
31 067/2015 Î.M. „ARTESA CONS” S.R.L.,mun. Chiținău, str. Ion Calimanchi 13,
Tel. 060442156
Autorizația 067/2015 colectarea, transportarea, depozitarea și prelucrarea deșeurilor din cauciuc și mase plastice (prin metoda de piroliză)  30 decembrie 2015
30 decembrie 2020
32 068/2016
Î.M.Regia ,,Autosalubritate,,
Mun.Chișinîău, str. 27 Martie 1918, 14
Tel. 022 74 68 42
 Autorizația 068/2016 Gestionarea deșeurilor menajere solide  11 mai 2016
 11 mai 2021
33 069/2016
S.R.L. ,,DOLVIDA,, mun. Chișinău, bd. Decebal, 82/1, ap. 93
tel. 022-42-23-03
Autorizația 069/2016 colectarea, depozitarea și comercializarea deșeurilor de mase plastice
24 mai 2016
25 mai 2021
34 070/2016
S.R.L. ,,Olioimpext,, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrin, 39, ap.178
tel. 0699-96-033
Autorizația 070/2016 colectarea, depozitarea și comercializarea uleiurilor vegetale uzate
24 mai 2016
24 mai 2021
35 71/2016
S.R.L. ,,Ecostat,, mun. Chișinău, str. A.Pușkin, 49/1, of. 16
tel. 0795-20-116
Autorizația 071/2016 colectarea, transportarea și tratarea prin autoclavare (sterilizare)a deșeurilor medicale
27 mai 2016
27 mai 2021
36 72-2016
S.R.L. ,,Prest Energy,, mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Chișinău, 46
 tel. 0695-66-318
Autorizația 072/2016 colectarea și transportarea deșeurilor menajere solide
23 iunie 2016
23 iunie 2021

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009363