Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Protocolul „Apa şi sănătatea” la Convenţia CEE a ONU protecția si utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere si a lacurilor internaţionale (Helsinki 1992)

Republica Moldova a devenit Parte la acest Protocol la 16 decembrie 2005 după ratificarea acestuia de către Parlamentul RM. În Legea de ratificare a acestui document, responsabili de implementarea prevederilor Protocolului  sunt desemnaţi Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului. În corespundere cu prevederile Protocolului şi domeniile, asupra căruia acesta  se reflectă, realizarea sarcinilor la Protocol le revine şi ministerelor, instituţiilor, inclusiv  autorităţilor publice locale şi operatorilor instalaţiilor care prestează  servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare, contribuind  în acelaşi timp  la  asigurarea sănătăţii publice.

Sarcinile din cadrul Protocolului, actualmente sunt parţial acoperite  la nivel naţional de politica  în domeniul protecţiei resurselor de apă şi a sănătăţii publice. Important este de menţionat că realizarea Protocolului ţine şi de baza instituţională în acest domeniu, care implementează politica respectivă. Instrumentele de management, nu mai puţin importante pentru  promovarea cu succes a realizării Protocolului, sunt cooperarea intersectorială şi dialogul permanent, îmbunătăţind potenţialul de informare, consultare şi sensibilizare a tuturor celor interesaţi, inclusiv a societăţii civile.

Scopurile Protocolului sunt de a planifica măsurile în domeniile vizate şi de a asigura ambianţa bună între apă şi sănătate, prin stabilirea indicatorilor ţintă, prin evaluarea termenilor de realizare, stabilirea unui monitoring privind realizarea şi raportarea sistematică despre rezultatele obţinute în domeniul asigurării managementului adecvat al apelor, asigurării cu apă potabilă calitativă şi canalizare a populaţiei RM .

Cu suportul Agenţiei Elveţiene de Cooperare şi Dezvoltare şi a Comisiei Economice pentru Europa au fost elaboraţi indicatorii la Protocol, care la etapa actuala se propun pentru coordonare, implementare şi monitorizare de către Republica Moldova.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3010133