Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM)

Procedură efectuată pentru stabilirea ulterioară a schimbărilor directe sau indirecte ale mediului, provocate de realizarea activităților planificate care afectează sau pot afecta atât sănătatea omului, cât și diversitatea biologică, solul, subsolul, apa aerul, clima, landșaftul, bunurile materiale, patrimoniul cultural, precum și interacțiunea dintre factorii enumerați.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este precedată de o evaluare prealabilă a activității planificate care se efectuează în baza cererii depuse de inițiator cu un conținut detaliat în conformitate cu legislația. În urma evaluării prealabile autoritatea competentă aprobă prin decizie necesitatea evaluării activității planificate sau, dacă nu necesită, spre elaborarea documentației tehnice care se supune expertizei ecologice de stat.

În cazul pronunțării unei decizii despre necesitatea evaluării impactului asupra mediului a activității planificate, aceasta este obligată să îndeplinească toate procedurile ulterioare prevăzute de legislație.

Prezenta procedură este stabilită în legea organică a Parlamentului Republicii Moldova numărul 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului publicată pe 04 iulie 2014 în Monitorul Oficial numărul 174-177, intrată în vigoare din 04 ianuarie 2015. Aceasta transpune parțial Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene numărul L26 din ianuarie 2012.Informatii generale necesare pentru pregatirea catre evaluarea impactului asupra mediului

Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului
Legea nr. 851 din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică
Ordinul ministrului nr.9 din 10 februarie 2015 cu privire la implementarea capitolului III al Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului
Ordinul ministrului nr. 82 din 07 iunie 2016 cu privire la aprobarea Formularului - model al Acordului de Mediu la documentația de evaluare a impactului asupra mediuluiu

Model de scrisoare (cerere) pentru evaluare prealabilă

Model de scrisoare (cerere) pentru coordonarea Programului de realizare a evaluarii impactului asupra mediului

Registrul evaluarii prealabile a activitatii planificate


Platforma de informare a publicului interesat privind Documenția de Evaluarea Impactului asupra Mediului (DEIM)
 
weqweqwewqew
Evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalierMinisterul Mediului vă informează că în conformitate cu prevederile art. 4 și 5 al Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, Ministerul  Ecologiei și Resurselor Naturale din Ucraina a prezentat Ministerului Mediului din Republica Moldova documentul

Строительство хранилища для промежуточного хранения остеклованных высоко-активных отходов (ОСТ-ВАО), возвращаемых из Российской Федерации после переработки отработавшего ядерного топлива укранских АЭС.
Отчет о влиянии хранилища на окружающею среду в трансграничном контексте


Republica Moldova, ca Parte afectată, trebuie să-şi exprime poziţia sa (inclusiv a societății civile) asupra documentului prezentat în vederea prevenirii impactului semnificativ asupra componentelor de mediu din Republicii Moldova.

              Documente aditionale pot fi descărcate aici.
              Ministerul Mediului solicită prezentarea Opiniei societăţii civile și organelor/instituțiilor interesate până pe data de 16.04.2015  dnei Inga Podoroghin,
tel. 022 204 505,
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
,  sau la adresa:
or. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, Ministerul Mediului
Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2913140