Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Anunțuri privind DEIM
 Nr.   Cerere
 oficială
Nume solicitant  Publicarea DEIM Acord de Mediu, Notificări, etc
 1  pdf  Primăria Șoldănești pdf Construcția Centrul Intercomunitar de Management a Deșeurilor Solide din 
s.Parcani

Scrisoare de răspuns nr. 03-07/976 din 12.05.2016
 
2 pdf Lafarge Ciment S.A.
Moldova 
 pdfCo-incinerarea combustibililor alternativi (biomasă și deșeuri solide menagerei) în cuptorul de clincher, proprietate  Lafarge Ciment Moldova
3 pdf  Ministerul Economiei  pdf Construcția magistralei de gaze Ungheni-Chișinău Acord de Mediu nr. 01 din 07.07.2016
4 pdf Delta Investments Nord S.R.L.   pdf Construcția și funcționarea Centralei Electrice Eoliene „Cotiujeni” cu puterea totală instalată de 60MW.  Scrisoare de răspuns nr. 03-12/2016 din 28.09.2016
5  pdf  
MDRC
 pdfCrearea sistemului de management integrat al deșeurilor în zona de management a deșeurilor 3, Regiunea de Dezvoltare regională Sud (Documentația și rezumatul non tehnic).
6
pdf
  „Importex-Trans” S.R.L. pdfInstalarea a 2 (două) turbine eoliene în extravilanul orașului Edineț, cu puterea totală de 3,3 MW Acord de Mediu nr. 03 din 09.12.2016 
7 pdf  „Bona Fides Intel” SRL pdf„Consolidarea malului drept al râului Nistru (km 326,70-326,85)” Acord de Mediu nr. 05 din 07.02.2017 
8 pdf  Oficiul Prevenirea Poluării Mediului (Ministerul mediului) pdf„Crearea Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase în orașul Sîngera, mun.Chișinău”
9 pdf  „Nordix-Prim” SRL pdf„Instalarea a 2 (două) turbine eoliene în extravilanul or.Cupcini, cu puterea totală instalată de 3,3MW” Acord de Mediu nr. 04 din 23.12.2016  
 10 pdf  ÎCS „Electra Norte Moldwind” SRL pdf„Construcția Parcului Eolian Pietrosu”
11 pdf Delta Investments Nord S.R.L. pdfDEIM definitivată „Construcția și funcționarea Centralei Electrice Eoliene xzczx„Cotiujeni” cu puterea totală instalată de 60MW.” Acord de Mediu nr. 02 din 05.12.2016 
12 pdf Reciclarea SRL pdf„Constrcția poligonuluii pentru recepționarea, sortare, reciclarea, reutilizarea, depozitarea și înhumarea deșeurilor inerte din contrucție din s. Ghidighici (extravilan), mun. Chșinău” Scrisoare de răspuns nr. 03-12/691 din 13.04.2017
Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2925628