Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Anunțuri privind DEIM
 Nr.   Cerere
 oficială
Nume solicitant  Publicarea DEIM Acord de Mediu, Notificări, etc
 1  pdf  Primăria Șoldănești pdf Construcția Centrul Intercomunitar de Management a Deșeurilor Solide din 
s.Parcani

Scrisoare de răspuns nr. 03-07/976 din 12.05.2016
 
2 pdf Lafarge Ciment S.A.
Moldova 
 pdfCo-incinerarea combustibililor alternativi (biomasă și deșeuri solide menagerei) în cuptorul de clincher, proprietate  Lafarge Ciment Moldova
3 pdf  Ministerul Economiei  pdf Construcția magistralei de gaze Ungheni-Chișinău Acord de Mediu nr. 01 din 07.07.2016
4 pdf Delta Investments Nord S.R.L.   pdf Construcția și funcționarea Centralei Electrice Eoliene „Cotiujeni” cu puterea totală instalată de 60MW.  Scrisoare de răspuns nr. 03-12/2016 din 28.09.2016
5  pdf  
MDRC
 pdfCrearea sistemului de management integrat al deșeurilor în zona de management a deșeurilor 3, Regiunea de Dezvoltare regională Sud (Documentația și rezumatul non tehnic). Acord de Mediu nr. 06 din 15.06.2017 
6
pdf
  „Importex-Trans” S.R.L. pdfInstalarea a 2 (două) turbine eoliene în extravilanul orașului Edineț, cu puterea totală de 3,3 MW Acord de Mediu nr. 03 din 09.12.2016 
7 pdf  „Bona Fides Intel” SRL pdf„Consolidarea malului drept al râului Nistru (km 326,70-326,85)” Acord de Mediu nr. 05 din 07.02.2017 
8 pdf  Oficiul Prevenirea Poluării Mediului (Ministerul mediului) pdf„Crearea Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase în orașul Sîngera, mun.Chișinău” Scrisoare de răspuns nr. 03-12/1038 din 30.05.2017
9 pdf  „Nordix-Prim” SRL pdf„Instalarea a 2 (două) turbine eoliene în extravilanul or.Cupcini, cu puterea totală instalată de 3,3MW” Acord de Mediu nr. 04 din 23.12.2016  
 10 pdf  ÎCS „Electra Norte Moldwind” SRL pdf„Construcția Parcului Eolian Pietrosu”
11 pdf Delta Investments Nord S.R.L. pdfDEIM definitivată „Construcția și funcționarea Centralei Electrice Eoliene xzczx„Cotiujeni” cu puterea totală instalată de 60MW.” Acord de Mediu nr. 02 din 05.12.2016 
12 pdf Reciclarea SRL pdf„Constrcția poligonuluii pentru recepționarea, sortare, reciclarea, reutilizarea, depozitarea și înhumarea deșeurilor inerte din contrucție din s. Ghidighici (extravilan), mun. Chșinău” Scrisoare de răspuns nr. 03-12/691 din 13.04.2017
13 pdf Î.M. Regia „Autosalubritate” „Îmbunătățirea serviciul de gestionare a deșeurilor solide a mun. Chișinău prin construcția și modernizarea poligonului din s.Țînțăreni, r.Anenii Noi, precum și reabilitarea stației de transfer și închiderea gunoiștii din sectorul Ciocana, mun.Chișinău”. Scrisoare de răspuns nr. 01-01/55 din 03.08.2017 
14 pdf Î.M. Regia „Autosalubritate” pdfSolicitare Acord de Mediu pentru Documentația de Evaluare a Impactului asupra Mediului a activității planificate
 „Îmbunătățirea procesului de gestionare a deșeurilor solide în mun.Chișinău și modernizarea rampei de gunoi din s.Țînțăreni, rl.Anenii Noi”.
15 pdf Î.S. ”Moldelectrica” pdf
Solicitare Acord de Mediu în baza documentației de evaluare a impactului asupra mediului, transmisă pentru examinare,
pentru activitatea planificată „Interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și României (Construcție stație Back-to-Back(BtB) Vulcănești și a LEA 400kV Vulcănești-Chișinău)”.
Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3003267