Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier

Ministerul Mediului în calitate de autoritate competentă a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, coordonează inclusiv în context transfrontalier procedura de reglementare, dacă pe teritoriul Republicii Moldova este prevăzută realizarea unor activități planificate cu impact transfrontalier sau dacă o activitate planificată a altor state poate avea un impact semnificativ asupra mediului din Republica Moldova.

În cazul când Republica Moldova aplică procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalieră, aceasta coordonează și prezintă informația aferentă altor state, în conformitate cu cerințele Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier (Convenția Espoo) cât și în conformitate cu restricțiile legislației Republicii Moldova (Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului).

În acest sens, când Republica Moldova este parte de origine sau parte afectată în procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalier, Ministerul Mediului asigură respectarea principiului transparenței și accesibilității informației în conformitate cu legislația privind transparența procesului decizional, cât și a actelor emise în procedura de reglementare în conformitate cu cerințele legislației privind evaluarea impactului asupra mediului.
 
Astfel, în conformitate cu art.16, aliniat (2), litera a) din Legea privind evaluarea impactului asupra mediului Republica Moldova în calitate de parte afectată plasează notificarea părții de origine pentru consultarea publicului interesat și prezentarea opiniei privind activitatea planificată de către alt stat.

Anunțuri - REPUBLICA MOLDOVA (parte afectată)

Totodată, în cazul când la etapa prealabilă de evaluare a impactului asupra mediului Ministerul Mediului stabilește necesitatea examinării în context transfrontalier activitatea planificată, în calitate de parte de origine, în conformitate cu art. 12, aliniat (2), prezintă autorității competente a părții afectate, prin intermediul canalelor diplomatice, notificarea privind activitatea planificată și o plasează pe pagina sa web oficială.

Anunțuri – REPUBLICA MOLDOVA (parte de origine)

În contextul conformării la cerințele Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo) la care Republica Moldova este Parte, cât și a prevederilor legislației naționale,

ANUNȚĂM   publicul interesat (public afectat sau care ar putea fi afectat ori care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul mediului), autoritățile de stat de profil, autoritățile administrației publice centrale interesate, autorităților publice locale din teritoriul care ar putea fi supus impactului transfrontalier, tuturor persoanelor juridice, precum și asociațiile, organizațiile sau grupurile constituite de acestea în conformitate cu legislația sau practica internațională,

prezentarea observațiilor, comentariilor asupra notificării și documentației de evaluare a impactului, în vederea formulării răspunsului, luării deciziei și transmiterii punctului de vedere a Republicii Moldova către partea de origine.

Astfel, informăm publicul interesat să asigure transmiterea comentariilor în scris Ministerului Mediului la adresa poștală, electronică sau fax, nu mai târziu de 30 de zile din ziua plasării notificării și documentației pe pagina web. În acest sens, punem la dispoziție următoarele adrese:

×  str. Constantin Tănase, 9, mun. Chișinău, MD-2005;
×  Fax: +373 22 68 58.
×  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
×  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
×  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


În scopul conștientizării organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului cu privire la importanța Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, Ministerul Mediului vă informează despre posibilitatea consultării textului a acestui tratat internațional la următoarea adresă :

http://www.unece.org/env/eia/eia.html

Republica Moldova a aderat la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo (Finlanda) la 25 februarie 1991 prin Hotărârea Parlamentului nr.1546 din 23.06.1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 006 din 30.06.1993.

Republica Moldova a acceptat primul și cel de al doilea amendament la Convenţia Espoo prin Legea nr.214 din 3 decembrie 2015 pentru acceptarea amendamentelor I și II la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Sofia la 27 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2-12 din 15 ianuarie 2016.

Reuniunile Convenției Espoo sunt reuniuni deschise participării organizațiilor neguvernamentale. Organizațiile neguvernamentale interesate să participe la aceste evenimente sunt rugate să se înregistreze pentru participare la Secretariatul Convenției. (http://www.unece.org/env/eia).

Publicațiile elaborate sub egida Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite în limba engleză, franceză şi rusă sunt disponibile gratuit prin solicitare adresată Secretariatului Convenției Espoo (ex. ghidul privind aplicarea practică a Convenției Espoo,ghidul pentru participarea publicului). Aceste publicații pot fi accesate din pagina de web a Convenției (http://www.unece.org/env/eia).


Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3003267