Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Inspectoratul Ecologic de Stat

logo ies mun. Chişinău, str. Constantin Tanase, 9 
MD-2005, Republica Moldova

Web: http://www.inseco.gov.md/
Email:

Tel: (+373 22) 22-69-41
Fax: (+373 22) 22-69-15


Ecologizarea efectivă a Ţării, de rând cu suportul legislativ-instituţional adecvat modelului de dezvoltare durabilă, necesită şi un control ecologic de stat bine structurat şi funcţional, capabil să dea finalitate politicilor de mediu ale statului.

Această sarcină revine integral Inspectoratului Ecologic de Stat şi subdiviziunilor sale, care efectuează expertiza de stat a activităţilor economice, reglementează şi autorizează utilizarea raţională a resurselor naturale şi asigură respectarea uniformă a legislaţiei de mediu în teritoriu.

Ca instituţie funcţională cu competenţe clar delimitate, Inspectoratul Ecologic de Stat se constituie în cadrul Departamentului de Stat pentru protecţia mediului prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.310 din 16.10.1990. Ulterior, după mai multe restructurări instituţionale optimizatoare a Departamentului, IES devine autoritate publică de domeniu autonomă, şi actualmente, funcţionează cu statut de instituţie subordonată Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

Investit cu largi competenţe, IES îşi îndeplineşte atribuţiile în:
  • Domeniul realizării politicii de mediu, unde se manifestă ca subdiviziune a Ministerului, participând la elaborarea şi promovarea programelor, planurilor de acţiuni în domeniu, elaborarea şi avizarea proiectelor de acte legislative şi normative, standardelor, metodologiilor, implementarea convenţiilor şi acordurilor de mediu,  etc.
  • Domeniul exercitării controlului ecologic şi geologic de Stat, unde, fiind şi subiect al dreptului contravenţional, devine independent în acţiunile sale.

De rând cu exercitarea controlului de stat şi supravegherea respectării legislaţiei de mediu, autorizarea activităţilor şi limitelor de utilizare a resurselor naturale, recuperarea prejudiciului material pentru poluarea mediului şi folosirea neraţională sau ilicită a resurselor naturale, inclusiv sistarea activităţilor agenţilor economici, IES efectuează expertiza ecologică de stat a activităţilor economice preconizate, care este cel mai efectiv instrument de promovare a dezvoltării durabile.

Fiind unica instituţie de profil prezentă în teritoriu, IES conlucrează efectiv cu organele administraţiei publice locale, sectorul privat şi societatea civilă, organizează şi participă la acţiunile de popularizare a măsurilor de protecţie a mediului şi educaţie ecologică a populaţiei.

IES este organizatorul şi animatorul acţiunilor anuale de nivel naţional care au devenit deja tradiţionale: Bilunarul de primăvară de salubrizare a localităţilor, Acţiunea de înverzire a Plaiului natal „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, Acţiunea „Apa e izvorul vieţii”, Acţiunea europeană – „În oraş fără automobilul meu”, Lunarul de toamnă de salubrizare a localităţilor, Concursul naţional „Cea mai verde, cea mai salubră şi cea mai amenajată localitate”, etc. La toate acestea de curând s-a aliniat şi acţiunea „Râu curat de la sat la sat”, care devine o necesitate de netăgăduit  pentru refacerea ecologică a ţării.

Evidenţa efortului susţinut de eficientizare a politicilor de mediu pune pe ordinea de zi noi exigenţe, pe care IES îşi propune să le depăşească prin implementarea sistemului unic de gestionare a informaţiei de mediu, la care vor fi conectate toate subdiviziunile sale, şi consolidarea cadrului de perfecţionare continuă a personalului.

Inspectoratul Ecologic de Stat a fost fondat în anul 1990 şi
  • exercită controlul ecologic de stat asupra respectării legilor şi actelor normative în problemele protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale, inclusiv la frontiera de stat a ţării;
  • efectuează expertiza ecologică de stat în scopul prevenirii impactului activităţilor economice asupra mediului, componentelor lui, ecosistemelor, sănătăţii populaţiei;
  • organizează acţiuni de combatere a braconajului pescuitului ilicit şi tăierilor de arbori;
  • efectuează investigaţii de laborator privind calitatea factorilor de mediu;
  • conlucrează cu organele de drept privind examinarea contravenţiilor administrative şi tragerea la răspundere a contravenienţilor;
  • conlucrează cu organele administraţiei publice locale la elaborarea şi implementarea programelor şi planurilor locale şi regionale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului;
  • supraveghează activitatea agenţilor economici privind achitările plăţilor pentru poluarea mediului şi eliberează autorizaţii a folosinţelor de mediu.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3003083