Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Serviciul Hidrometeorologic de Stat

logo shs
mun. Chişinău, str. Grenoble, 134
MD-2072, Republica Moldova


Web: http://www.meteo.md/ 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: (373 22) 77-35-00, 77-36-11
Fax: (373 22) 77-36-36

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) este o instituţie publică din subordinea Ministerului Mediului, care promovează politica statului în domeniul hidrometeorologiei, monitoringului calităţii mediului înconjurător şi realizează supravegherea şi controlul de stat asupra efectuării observaţiilor hidrometeorologice pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice şi juridice.

În activitatea sa Serviciul se conduce de Constituţia şi legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului, Regulamentul, ordinele şi dispoziţiile Ministerului Mediului.

Activitatea Serviciului se desfăşoară, de asemenea, în baza cooperării internaţionale în corespundere cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), convenţiilor internaţionale în domeniul hidrometeorologiei şi protecţiei mediului la care Republica Moldova este parte.

Activitatea directă a Serviciului este reglementată de prevederile Legii nr. 1536-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică şi Hotărârii Guvernului nr. 401 din 3.04.2003 „Despre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova”.

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 210-XIII din 29 iulie 1994, Republica Moldova a aderat la Organizaţia Meteorologică Mondială, iar directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat este reprezentant permanent al ţării în cadrul acestei organizaţii.

În acest context, sarcinile principale ale SHS sunt:
  • monitorizarea stării şi evoluţiei condiţiilor hidrometeorologice şi a calităţii mediului ambiant în scopul protecţiei populaţiei şi ramurilor economiei naţionale împotriva fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi nivelului înalt de poluare a mediului ambiant;
  • elaborarea prognozelor meteorologice, agrometeorologice, climatice, hidrologice, precum şi a nivelului poluării mediului ambiant;
  • elaborarea avertizărilor privind declanşarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, precum şi despre nivelul înalt al poluării mediului ambiant;
  • asigurarea populaţiei, organelor administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici şi apărării naţionale cu informaţie hidrometeorologică şi despre calitatea mediului ambiant;
  • efectuarea controlului de stat privind utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea organelor administraţiei publice centrale şi locale şi a agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
  • efectuarea supravegherii şi controlului de stat privind respectarea standardelor de efectuare şi prelucrare primară a observaţiilor hidrometeorologice de către staţiile şi posturile departamentale de observaţii, care activează în baza autorizaţiei eliberate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Activitatea de supraveghere şi control se efectuează conform Planului aprobat de către Ministerul Mediului;
  • constituirea şi gestionarea Fondului Naţional de Date Hidrometeorologice, necesar pentru fundamentarea hidrometeorologică a proiectării, executării şi exploatării diverselor obiective social-economice şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung a economiei naţionale;
  • participarea la schimbul de informaţii în cadrul sistemului mondial de observaţii hidrometeorologice şi onorarea obligaţiunilor care rezultă din convenţiile şi acordurile internaţionale din domeniul hidrometeorologiei şi a monitoringului calităţii mediului înconjurător la care Republica Moldova este parte.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3003083