Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (ANRANR)

anranr logo mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 1 
MD-2068, Republica Moldova

Web: http://www.anranr.gov.md/
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: (373 22) 31-11-37 
Fax: (373 22) 31-11-40

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (ANRANR) - organ central de specialitate al administraţiei publice centrale instituit de Guvernul Republicii Moldova pe lângă Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, creat întru formularea politicii statului în domeniul nuclear şi radiologic, promovarea şi monitorizarea aplicării exclusiv paşnice ale activităţilor nucleare şi radiologice în Republica Moldova.  
Principalul obiectiv al ANRANR reprezintă exercitarea funcţiilor de reglementare ale activităţilor nucleare şi radiologice prevăzute în Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice nr. 111-XVI din 11.05.2006, Monitorul Oficial nr. 98-101/451 din 30.06.2006. 
ANRANR activează în baza Regulamentului privind Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 328 din 23.03.2007, Monitorul Oficial nr. 43-46/344 din 30.03.2007. 

ANRANR îndeplineşte următoarele funcţii de bază:
 • elaborarea proiectelor de acte legislative în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;
 • asigurarea implementării şi executării prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, ale tratatelor internaţionale în domeniu, la care Republica Moldova este parte;
 • asigurarea unui cadru normativ adecvat care să stabilească cerinţele generale de securitate ale activităţilor nucleare, de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecţie fizică şi de siguranţă a surselor de radiaţii ionizante, de intervenţie şi cercetare în caz de incidente şi accidente radiologice şi nucleare;
 • stabilirea procedurilor de autorizare, supraveghere şi control;
 • evaluarea cererilor de obţinere a autorizării pentru activităţi nucleare şi radiologice;
 • eliberarea certificatelor de securitate pentru instalaţii (utilaje) cu surse de radiaţii ionizante;
 • eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear şi radiologic;
 • aplicarea de măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare în cazul depistării faptelor de încălcare a cerinţelor actelor legislative şi ale altor acte normative din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;
 • gestionarea Registrului naţional al surselor de radiaţii ionizante, materialelor nucleare şi al persoanelor fizice si juridice autorizate;
 • înregistrarea, în baza notificării, a activităţilor nucleare şi radiologice;
 • efectuarea controlului şi supravegherii de stat în scopul verificării condiţiilor de securitate a activităţilor nucleare şi radiologice, precum şi a gradului de respectare a cerinţelor actelor legislative şi ale altor acte normative, a condiţiilor specifice stabilite în licenţă sau în adeverinţa de înregistrare, cu întocmirea actelor de control şi emiterea prescripţiilor respective;
 • revizuirea actelor normative, ori de câte ori este necesar, pentru corelarea lor cu tratatele şi  standardele internaţionale din domeniu, luarea de măsuri pentru aplicarea acestor acte;
 • conlucrarea cu organele de reglementare din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale din domeniu;
 • acreditarea experţilor în domeniul nuclear şi radiologic, cu eliberarea certificatului respectiv;

ANRANR asigură, în numele statului cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan naţional şi internaţional a domeniului său de activitate.

Structura ANRANR

 organigrama anranrÎn exercitarea funcţiilor sale ANRANR colaborează cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu celelalte instituţii publice şi cu agenţii economici care au responsabilităţi şi activează în domeniul nuclear şi radiologic, cu asociaţii profesionale în domeniu, ONG-uri.

Pentru asigurarea promovării, dezvoltării şi monitorizării parteneriatului internaţional, ANRANR colaborează cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), Departamentul Energetică al SUA, şi cu alte organizaţii internaţionale şi/sau regionale de profil, prin încheierea acordurilor în domeniul său de activitate, prin avizarea şi monitorizarea implementării programelor de asistenţă tehnică desfăşurate în concordanţă cu acordul-cadru de ţară încheiat cu AIEA, precum şi prin participarea instituţiilor şi agenţilor economici care activează în domeniul dat la activităţile desfăşurate sub egida AIEA. 


Activitatea

Planul controlului, supravegherii de stat si verificarii rezultatelor inventarierii a intreprinderilor si obiectivelor ce detin surse de radiatii ionizante in 2012

Planul activitatii ANRANR pentru anul 2012

Lista titularilor de Adeverinţă de Înregistrare

Lista instituțiilor cărora a fost refuzată eliberarea autorizației 

Lista titularilor ai Certificatului de Securitate

Strategia de cooperare regionala AIEA 

Lista conceptelor proiectelor regionale pentru perioada anilor 2012-2013, din cadrul Programului de Cooperare Tehnica al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica

Lista proiectelor regionale in derulare de interes pentru partenerii din Moldova

Informatie privind participantii Moldovei la proiecte Regionale pentru 2012-2013

Lista proiectelor regionale AIEA  la care pot participa institutii  interesate din tara

Cerinte si termeni pentru inaintarea proiectelor regionale si nationale parvenite pe linia Agentiei Internationale pentru Energia Atomicaista proiectelor regionale in derulare de interes pentru partenerii din Moldova

ACTE NORMATIVE IN DOMENIUL NUCLEAR SI RADIOLOGIC

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE IN DOMENIUL NUCLEAR SI RADIOLOGIC

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3003083