Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Întreprinderea de Stat "Expediţia Hidro-Geologică din Moldova"

 simbolul întreprinderii 1 mun. Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 156  
MD-2004, Republica Moldova

Web: http://www.ehgeom.gov.md/
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: (373 22) 75-14-56 
Fax: (373 22) 75-08-10

Administrator Igor Hîncu


Întreprinderea de Stat „EHGeoM” îşi desfasoară activitatea pe principii de autogestiune în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002 cu, modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu, modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat cu, modificările şi completările ulterioare, alte acte legislative şi normative, precum şi prevederile Regulamentului Consiliului de administraţie şi prevederile prezentului Statut.

CONSILIUL DE ADMINISTRARE

Regulamentul Consiliului de Administrare 
Ordinul cu privire la instituirea Consiliului de Administrare

Lista membrilor Consiliului de Administrare
Nume, Prenume Unitatea Funcţia Comisia
Josu Veronica Ministerul Mediului șef-adj direcție  președinte
Tulbure Zoia Agenția Proprietarii Publice specialist principal membru
Jitari Lidia Ministerul Economiei şef direcție membru
Melniciuc Alena Agenția Achiziții Publice şef adj direcție membru
Malaia Liubovi Î.S."EHGeoM" geolog membru

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3003083