Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

16 septembrie - Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon


          Ozonul este cel care protejează toate vieţuitoarele Pământului de radiaţiile ultraviolete de frecvenţă înaltă din Cosmos. Fără pătura de ozon care apără planeta, viața nu ar mai exista. De aceea este imperios necesar să fie luate măsuri urgente pentru conservarea acestui strat și pentru limitarea deteriorării acestuia.

          Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon, nu numai a soluţionat problemele ecologice de neamânat dar a devenit un izvor de inspiraţie pentru rezolvarea altor probleme de mediu cu impact global.

         Actualmente datorită suprimării eşalonate a consumului substanţelor care distrug stratul de ozon (SDO), cu efortul comun a 196 de ţări (Părţi semnatare a Protocolului de la Montreal)  sau exclus din uz 98 la sută de SDO utilizate în sectorul frigorific şi de condiţionare a aerului, care permite stratului de ozon să se restabilească, conform calculelor peste 50 ani.

        Aceasta a permis deja preîntâmpinarea  a milioane de cazuri de îmbolnăvire de cancer de piele s-au cataractă, şi desigur minimizarea impactului radiaţiei ultraviolete asupra mediului înconjurător.

        Tangenţial, semnarea Protocolului a stimulat substanţial dezvoltarea unor tehnologii “prietenoase ozonului”, care s-au soldat cu construcţia de noi produse şi echipamente frigorifice mai economice şi ecologic inofensive.

        Republica Moldova a devenit parte la Convenţia pentru protecţia stratului de ozon şi a Protocolului de la Montreal în anul 1996 (Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 966-XIII din 24. 07. 96), asumându-şi respectarea prevede­rilor acestora.

      Republica Moldova nu produce nici una din SDO reglementate de Protocol. 

         În conformitate cu cerinţele internaţionale şi obligaţiunile republicii, în ţară se interzice şi se aplică restricţii dure la importul, exportul, reexportul, tranzitul şi punerea în circulaţie pe piaţă a SDO şi a echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe.

         Datorită utilizării eficiente a echipamentului frigorific, livrat republicii drept asistenţă tehnică pentru recuperarea şi reciclarea agenţilor frigorifici (freoni) la operaţiunile de întreţinere şi la defectarea echipamentelor şi  instalaţiilor frigorifice, suportului financiar stimulator obţinut din granturi al iniţiativelor companiilor comerciale şi industriale autohtone pentru modernizarea sau reutilarea  echipamentului frigorific, precum şi implementarea tehnologiilor nonofensive stratului de ozon,  şi instruirii permanente a personalului tehnic de specialitate,  utilizarea  freonului -12 în republică a fost complet stopată, fapt ce confirmă că ţara respectă întocmai obligaţiunile şi angajamentele asumate şi-i permite de a profita şi pe viitor de suport financiar şi asistenţă tehnică.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2996827