Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Concurs de selectare a experţilor naţionali

Ministerul Mediului aduce la cunoştinţă vizitatorilor că recent Cancelaria de Stat cu susţinerea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat proiectul: “Susţinere pentru Consolidarea Capacităţilor Administraţiei Publice din Moldova”. Proiectul a fost elaborat în urma solicitării Guvernului Republicii Moldova de consolidare a capacităţilor instituţionale ale administraţiei publice centrale din Moldova, într-o perioadă de reforme complexe cînd instituţiile se confruntă cu impedimente de ordin financiar şi uman.

În contextul negocierilor Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, în cadrul şedinţei Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică  din 9 Septembrie 2010 s-a decis de a selecta unele ministere  pentru a beneficia de asistenţa proiectului în faza pilot. În această fază proiectul  oferă suport prin intermediul consultanţilor naţionali care vor activa pentru o perioadă medie şi scurtă în domeniile de activitate prioritare ale ministerelor cu scopul de a alinia obiectivele instituţiei la rigorile cerinţelor integrării europene.

Printre beneficiarii proiectului se află şi Ministerul Mediului, în cadrul cărora vor activa 5 consultanţi naţionali în scopul elaborării Strategiei naţionale în domeniul protecţiei mediului, perfectării şi definitivării proiectului Legii protecţiei mediului, elaborării actelor normative privind managementul deşeurilor şi substanţelor chimice.

Citeşte mai departe: Concurs de selectare a experţilor naţionali

Seminar de instruire

La 04 noiembrie 2010 Ministerul Mediului organizează Seminarul de instruire cu tema „Procesul de aproximare: Perceperea legislaţiei şi a politicilor de mediu a UE, elaborarea legislaţiei de mediu de o calitate înaltă”

Evenimentul este organizat în comun cu proiectul finanţat de UE “Suport pentru implementarea acordurilor Republica Moldova - UE” şi va întruni atît funcţionari publici din sectoarele relevante, factori de decizie, reprezentanţi ai societăţii civile.

Actualmente ministerul depune eforturi în direcţia actualizării legislaţiei naţionale de mediu şi racordării acesteia la prevederile convenţiilor internaţionale în domeniul mediului şi la directivele de mediu ale Uniunii Europene.

Această întrunire îşi propune să ofere suport pentru sesizarea mai bună a politicii de mediu a UE şi a procesului de elaborare a ei, perceperea legislaţiei şi instrumentelor din sectoarele de mediu ale UE, a acquis-ului comunitar, în special în contextul procesului de aproximare a legislaţiei RM pînă în 2015. Deasemenea va fi facilitat schimbul de opinii în contextul oportunităţilor majore pentru Moldova din cadrul procesului de aproximare a legislaţiei naţionale la cea a UE. Un alt subiect care va fi supus dezbaterilor în cadrul seminarului va fi elucidarea procesului de elaborare a actelor legislative de calitate în domeniul  protecţiei mediului, se va discuta şi despre practica de elaborare a actelor legislative atît în Republica Moldova cît şi în statele membre ale UE.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2996867