Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Seminar Naţional privind crearea Reţelei Emerald în Republica Moldova

 MG 8066La 15 mai 2013 Ministerul Mediului, în comun cu Proiectul Programului comun al Uniunii Europene – Consiliului Europei pentru crearea Rețelei Emerald al ariilor naturale protejate, Faza II,  a organizat Seminarul Naţional pentru crearea Reţelei Emerald în Republica Moldova”.

Scopul seminarului este lansarea fazei a doua a proiectului, consolidarea informaţiilor şi planificarea activităţilor în vederea implementării Reţelei Emerald în  Moldova în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Berna (1979).

Seminarul a fost condus de dl Viceministru Lazăr Chirică, care în cuvîntul său de salut a subliniat faptul că principalul scop al politicii de mediu a Republicii Moldova în domeniul biodiversităţii este restabilirea diversităţii biologice şi peisagistice şi elaborarea  şi implementarea măsurilor eficiente pentru conservarea acestora, în conformitate cu cerinţele internaţionale şi naţionale.
 MG 8067
Situaţia actuală  demonstrează necesitatea întreprinderii unor acţiuni urgente şi eficiente în scopul conservării, protejării şi restabilirii ecosistemelor şi în special, a speciilor de plante şi animale periclitate și rare.

În această ordine de idei se include și crearea Reţelei Emerald, scopul căreia constă în stoparea declinului biodiversităţii prin  conservarea pe termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi habitate de interes european şi are drept obiective identificarea, menţinerea şi restabilirea zonelor de interes special pentru conservare a speciilor de faună şi floră sălbatică.

Reţeaua Emerald din Republica Moldova este concepută ca parte componentă a Reţelei Ecologice Naţionale şi reprezintă o parte integrală a Reţelei Ecologice Pan-Europene.

Moldova implementează faza a II a proiectului comun Uniunea Europeană/Consiliul Europei “Suport pentru implementarea  Reţelei Emerald in Republica Moldova”

În procesul de implementare a I faze au fost evaluate  resursele  naturale și identificate speciile și  habitatele care necesită protecție, în virtutea rezoluțiilor relevante ale Convenției de la Berna. Au fost selectate siturile susceptibile pentru  asigurarea supraviețuirii pe termen lung a speciilor și a habitatelor  și   prezentată Secretariatului Convenției de la Berna baza de date care conține informații științifice pentru sit-urile propuse.

Urmează faza a II care vizează evaluarea speciilor și habitatelor propuse pentru includere în Rețeaua Emerald.
 MG 8077
Ultima fază se va referi la desemnarea la nivel național a ariilor de interes special de conservare   adoptate și punerea în aplicare a măsurilor de gestionare, de raportare și monitorizare, sub responsabilitatea autorităților naționale

La seminar au participat reprezentanții Ministerului Mediului, Oficiului Biosecuritate, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Academiei de Științe a Moldovei, colaboratorii Rezervațiilor Științifice din Moldova și ONG-rile de mediu.

De asemenea, la seminar a participat dl Mr. Marc Roekaerts, expert internațional din cadrul  Consiliului Europei, care a ținut un curs de prelegeri referitor la modalitatea de evaluare a siturilor Emerald, completarea bazei de date, desemnarea națională, gestiunea, monitorizarea și informarea publicului referitor la Rețeaua Emerald.

Cei prezenți au convenit de a se întruni pe parcursul anului pentru a examina speciile și habitate propuse pentru desemnarea zonelor d4 interes special pentru conservare în scopul elucidării tuturor divergențelor și prezentarea Comitetului Permanent al Convenției Berna pentru aprobare a listelor complete și coordonate cu toți actorii implicați în implementarea proiectului.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919