Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Oferte pentru reabilitarea a 4 sisteme de irigare din Republica Moldova cu managementul transmis de instituția de mediu utilizatorilor Asociațiilor de producători agricoli

irigare 1Companii de construcție din România, Portugalia, Israel, Rusia, Franța și-au prezentat ofertele pentru reabilitarea a patru sisteme de irigare de pe rîul Nistru: Jora de Jos din raionul Orhei, Coșnița din raionul Dubăsari, Puhăceni și Roșcani din raionul Anenii Noi, efectuată în cadrul Programului Compact, finanțat de Corporația Provocările Mileniului. FPM Moldova, care implementează Programul Compact, a recepționat cinci oferte pentru diferite loturi, valoarea cărora variază între 10,5 milioane USD și 21,7 milioane USD.
Cele patru sisteme de irigare vor fi supuse reconstrucției și modernizării, documentația de proiect privind reabilitarea prevede înlocuirea echipamentului electromecanic cu echipament modern și eficient, dotarea cu echipamente electronice de control al regimului de lucru al pompelor, substituirea a 85% din rețeaua de distribuție a apei cu țevi din polietilenă de densitate înaltă, înlocuirea a 100% din hidranți, reconstrucția clădirilor stațiilor de pompare, instalarea contoarelor mobile pentru determinarea volumului de apă consumat etc. 
1 originalDupă reabilitarea celor 4 sisteme de irigare, 6110 de producători agricoli, care activează în aria acestor sisteme, vor beneficia de rețele moderne de irigare. De asemenea reconstrucția sistemelor va permite extinderea ariei de teren irigat de la 600 ha pînă la circa 5400 ha.  
Reabilitarea sistemelor de irigare va permite producătorilor agricoli să optimizeze costurile de operare și întreținere a acestora, să utilizeze apa pentru irigații în perioada de sezon și în afara sezonului, să reducă pierderile de apă din rețea datorită țevilor din polietilenă care sunt rezistente la șocurile hidraulice și pot fi utilizate eficient peste 50 de ani. 
Totodată s-a încheiat și concursul anunțat pentru selectarea companiilor care vor supraveghea lucrările de reconstrucția a sistemelor de irigare Jora de Jos (raionul Orhei), Coșnița (raionul Dubăsari) Puhăceni și Roșcani (raionul Anenii Noi) în cadrul căruia au fost prezentate alte cinci oferte din partea companiilor din Franța, România, Spania, Olanda și Republica Moldova.(Informație preluată de la Departamentul comunicare FPM).
NOTĂ:  La 3 mai a.c. Ministrul mediului Gheorghe Șalaru a semnat acordurile de transmitere a managementul acestor sisteme de irigare cu titlul gratuit de la instituția subordonată ”Apele Moldovei” în gestiunea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații. prima 3.05Ministrul mediului a reiterat eforturile instituțiilor de mediu implicate în colaborarea internațională, în special cu Fondul Provocările Mileniului Moldova. ”Transferul managementului sistemelor de irigare către utilizatori este o acțiune inovativă pentru sectorul de irigare din Republica Moldova și se încadrează perfect în reformarea domeniului. Experiențe similare de gestionare a sistemelor de irigare prin intermediul asociațiilor de producători agricoli există în România, Croația, Serbia, Portugalia etc. și reprezintă o condiție a partenerilor de dezvoltare care investesc în reabilitarea sistemelor de irigare” – concluzionat ministrul.  În conformitate cu prevederile acordurilor, Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații pot utiliza, exploata, întreține și administra pentru o perioadă de 30 de ani infrastructura de irigare, care include stațiile de pompare, terenurile aferente staţiilor de pompare, mijloacele fixe etc. Iar toate costurile de exploatare, întreţinere şi administrare a sistemului de irigare vor suportate de AUAI. La rîndul lor, Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații se obligă să gestioneze corect sistemele de irigare și să asigure fiecărui utilizator de apă pentru irigare livrarea apei la timp, conform unui grafic aprobat şi în conformitate cu cerinţele de irigare a culturilor crescute pe terenurile care vor beneficia de apă, să evite cauzarea daunelor mediului ambiant și locuitorilor etc.
adamMarin Adam, directorul  Agenției Apele Moldovei, a accentuat că deși gestiunea sistemelor de irigare au fost transferate AUAI, Agenția poartă în continuare responsabilitate pentru managementul eficient al acestor bunuri prin monitorizare continuă și acordare de asistență, care va monitoriza eficiența  administrării sistemelor de irigare transmise în gestiune producătorilor agricoli.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919