Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Festivitate de Ziua Mediului la Casa Guvernului

593La 5 iunie 2008, de Ziua Mondială a Mediului, în incinta  Casei Guvernului  a fost organizată o Festivitate conscarată evenimentului, la care a participat doamna Prim-ministru al Republicii Moldova Zinaida Greceanîi. În luarea sa de cuvînt dna Zinaida Greceanîi a menţionat importanţa activităţilor de protecţie a mediului în contextul dezvoltării durabile a ţării noastre subliniind şi apreciind eforturile depuse de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale pentru perfectarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu, integrarea politicii de protecţie a mediului în procesele social-economice, întreprinderea de acţiuni concrete în vederea asigurării securităţii ecologice a ţării. Pentru succese remarcabile, activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniu, 5 colaboratori ai ministerului şi subdiviziunilor au fost menţionaţi cu diplome ale Guvernului.

Diplome ale Guvernului de gradul întîi au fost acordate dlor Mihai Iftodi şi Mihail Coca, şefi de direcţie la  Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.

Diplome ale Guvernului de gradul doi au fost acordate dlui Mihai Mustea, şef-adjunct direcţie, Inspectoratul Ecologic de Stat, dlui Ion Gavdiuc, şef al Agenţiei Ecologice Bălţi şi  dlui Tudor Mălai, şef al Inspecţiei Ecologice Criuleni.

A devenit deja o tradiţie ca în această zi plină de semnificaţie să se prezinte totalurile Concursului republican „Cea mai verde, mai salubră şi amenajată localitate”. Primarilor celor 9 localităţi învingătoare în concurs le-au fost înmînate diplome ale Guvernului şi premii băneşti.

Diplomă de gradul III şi premiu bănesc în mărime de 40000 lei au fost oferite municipiului Bălţi pentru obţinerea locului III (categoria municipii şi oraşe cu o populaţie peste 20000 locuitori)

Diplomă de gradul II şi premiu bănesc în mărime de 30000 lei au fost oferite oraşului Ocniţa pentru obţinerea locului II (categoria oraşe cu o populaţie sub 20000 locuitori)

Diplomă de gradul III şi premiu bănesc în mărime de 25000 lei au fost oferite oraşului Vadul lui Vodă pentru obţinerea locului III (categoria oraşe cu o populaţie sub 20000 locuitori)

Diplomă de gradul I şi premiu bănesc în mărime de 20000 lei au fost oferite satului Recea, r-nul Rîşcani, pentru obţinerea locului I (categoria localităţi rurale)

Diplomă de gradul II şi premiu bănesc în mărime de 15000 lei au fost oferite satului Pelinia, r-nul Drochia, pentru obţinerea locului II (categoria localităţi rurale)

Diplomă de gradul II şi premiu bănesc în mărime de 15000 lei au fost oferite satului Tvardiţa, r-nul Taraclia, pentru obţinerea locului II (categoria localităţi rurale)

Diplomă de gradul III şi premiu bănesc în mărime de 10000 lei au fost oferite satului Cîşla, r-nul Teleneşti, pentru obţinerea locului III (categoria localităţi rurale)

Diplomă de gradul III şi premiu bănesc în mărime de 10000 lei au fost oferite satului Romăneşti, r-nul Străşeni, pentru obţinerea locului III (categoria localităţi rurale)

Diplomă de gradul III şi premiu bănesc în mărime de 10000 lei au fost oferite satului Scăieni, r-nul Donduşeni, pentru obţinerea locului III (categoria localităţi rurale)

În luarea sa de cuvînt dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a mulţumit conducerii ţării pentru susţinerea permanentă şi atenţia acordată problemelor de mediu, menţionînd că autoritatea centrală de mediu şi serviciile desconcentrate în teritoriu vor intensifica activităţile pentru soluţionarea problemelor stringente de mediu cu care se confruntă ţara noastră. De asemenea a fost efectuată o trecere în revistă a stării de lucruri privind protecţia mediului în localităţile ţării şi s-au trasat sarcini concrete privind intensificarea activităţii inspectorilor de mediu din teritoriu.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3010132