Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Participarea la şedinţa Biroului lărgit al Comitetului Politicii de Mediu

Dna Violeta Ivanov, ministrul ecologiei şi resurselor naturale a participat recent la şedinţa Biroului lărgit al Comitetului Politicii de Mediu (CPM), care a fost organizată de către Comisia Economică pentru Europa a ONU (CEE a ONU). CPM este un instrument, care facilitează formularea politicii de mediu regionale prin discuţiile cu reprezentanţii guvernelor tuturor ţărilor din regiunea europeană.

Scopul acestei reuniuni a fost examinarea si aprobarea planului de reformare a procesului  „Un mediu pentru Europa”, al cărui secretariat se asigură de către CEE a ONU, şi stabilirea unor indicaţii care ar ghida dezvoltarea pe viitor a acestui proces.

Este de menţionat că procesul „Un mediu pentru Europa” a fost lansat în anul 1991 prin Conferinţa de la Dobris(Cehoslovacia) şi a avut ca scop examinarea şi propunerea noilor căi de cooperare în vederea întăririi capacităţilor de protecţie a mediului în regiunea europeană şi elaborarea strategiilor pan –europene de lungă durată în acest sens. Tot atunci au fost formulate principiile de bază ale cooperării europene în domeniul protecţiei mediului.  Pe parcursul următoarelor conferinţe au fost adoptate o serie de documente politice importante cum sunt: Programul Ecologic pentru Europa, Strategia pan-europeană de conservare a diversităţii biologice şi peisagiste, Strategia pan-europeană de reducere treptată a utilizării benzinei etilate în Europa, Direcţiile principale de conservare a energiei în Europa etc.

 Republica Moldova participă activ la acest proces, cu preponderenţă în cadrul iniţiativelor, programelor regionale lansate pentru statele Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centrale (EECAC). Acestea oferă oportunitatea de a alinia politicile naţionale de mediu a ţărilor cu economia în tranziţie cu ultimele evoluţii ale politicilor regionale şi globale. Totodată procesul oferă oportunitatea de a duce discuţii directe cu ţările europene dezvoltate în scopul atragerii asistenţei pentru formarea politicii naţionale de mediu şi realizarea angajamentelor ţării noastre ce reies din cadrul convenţiilor CEE a ONU (Republica Moldova este parte la 18 convenţii de mediu, dintre care 5 sunt ale CEE a ONU).

La şedinţă au fost expuse 2 opinii opuse faţă de viitorul procesului menţionat: reformarea radicală prin reducerea activităţilor din cadrul procesului sau elaborarea unui set concret de măsuri pentru ridicarea eficienţei procesului, avînd la bază necesităţile prioritare ale regiunii, păstrînd formatul actual.  

         Ministrul moldovean de mediu a susţinut cea  de a doua poziţie şi a făcut o serie de comentarii prin care s-a subliniat importanţa acestui proces pentru ţările cu economia în tranziţie din regiunea europeană, în special pentru Moldova. Dna V.Ivanov a prezentat o serie de recomandări pentru formatul conferinţei ministeriale şi a procesului de pregătire către aceasta. De asemenea, s-a accentuat că procesul a avut un impact pozitiv asupra formulării politicii naţionale de mediu şi că, pentru îmbunătăţirea procesului este necesar de a dezvolta parteneriatul cu sectorul public şi privat. Totodată a fost înaintată propunerea  ca viitoarea conferinţă ministerială să fie bazată pe un număr limitat de priorităţi, de ex. utilizarea durabilă a resurselor acvatice în contextul dezvoltării sectorului energetic.

Participarea la şedinţele Comitetului Politicii de Mediu la care se pune în discuţie viitorul procesului „Un mediu pentru Europa”, oferă oportunitatea de a susţine o poziţie unică a ţărilor din regiunea EECAC şi de a apăra interesele ţărilor cu economie în tranziţie în cadrul procesului. 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3010132