Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Şedinţa Comisiei pentru situaţii excepţionale a Ministerului privind agravarea situaţiei hidrologice pe rîurile Nistru şi Prut

La Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a fost convocată şedinţa ordinară a Comisiei pentru situaţii excepţionale (CSE) privind agravarea situaţiei hidrologice, în cadrul căreia a fost audiat grupul operativ de lucru al MERN, creat prin ordinul MERN nr.24 din 25.07.2008. Şedinţa a fost prezidată de către dna ministru Violeta Ivanov, preşedinte a CSE, care a menţionat responsabilitatea, profesionalismul şi operativitatea de care au dat dovadă în această perioadă excepţională colaboratorii instituţiilor subordonate.

Membrii grupului de lucru au prezentat informaţii cu privire la situaţia creată în regiunile afectate de viituri, precum şi acţiunile pe care le desfăşoară subdiviziunile ministerului.

Dl Valeriu Cazac, directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a relatat că Serviciul monitorizează în regim non-stop situaţia hidrologică, informînd în permanenţă factorii decizionali şi populaţia. La moment posturile hidrologice staţionare de pe rîurile Prut şi Nistru nu sunt funcţionabile şi observările se fac prin alte metode.

Dna Ghene Jalalite, director „AGeoM”, a informat despre posibilele alunecări de teren în zonele afectate şi consecinţele legate de declanşarea lor. Un alt aspect alarmant al problemei ţine de inundarea unor sonde arteziene nefuncţionabile care nu au fost conservate, fapt ce poate duce la poluarea straturilor acvifere de mare adîncime.

Dl Iurie Stamatin, şef interimar al Inspectoratului Ecologic de Stat, a prezentat o informaţie generalizată despre monitorizarea calităţii şi stării factorilor de mediu din zonele de referinţă. Inspecţiile ecologice raionale întreprind măsuri de depistare şi lichidare a posibilelor focare de poluare a apelor.

Dl viceministru Ion Apostol, conducătorul grupului de lucru, a subliniat gravitatea situaţiei, menţionînd că urmează a fi acordată cea mai mare atenţie calităţii apelor rîurilor Prut şi Nistru în aval şi amonte de baraje, implicînd în monitoringul respectiv laboratoarele zonale Centru, Nord, Sud. La retragerea apei comisiile pentru situaţii excepţionale, cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale, vor evalua prejudiciul adus posturilor hidrologice, subdiviziunilor Serviciului Piscicol, etc. şi vor interveni cu propuneri de restabilire a activităţii lor în regim normal.

În concluzie dna ministru Violeta Ivanov a solicitat elaborarea în regim de urgenţă a unor planuri de măsuri de lichidare a consecinţelor viiturilor, ţinîndu-se cont de specificul fiecărei subdiviziuni, care urmează să-şi intensifice activităţile în teritoriu întru diminuarea la maximum a consecinţelor calamităţii, restabilirea patrimoniului afectat.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3003356