Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Vizita de curtuazie a Ambasadorului Republicii Turcia în Republica Moldova Ahmet Ferit Ülker

La Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale s-a aflat în vizită de curtuazie Excelenţa sa, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Turcia în Republica Moldova dl Ahmet Ferit Ülker.

Excelenţa sa a fost întîmpinat de Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, care în cuvîntul său de salut şi-a exprimat satisfacţia în legătură cu extinderea colaborării între statele noastre care au un obiectiv comun – realizarea politicii de integrare europeană. În Republica Moldova sunt cunoscute progresele Turciei în realizarea politicii de integrare şi acordă o atenţie deosebită extinderii relaţiilor de colaborare. În cuvîntul său de răspuns dl Ambasador şi-a exprimat regretul în legătură cu calamitatea care a afectat ţara noastră.

Dna Ministru Violeta Ivanov l-a informat pe dl Ambasador Ahmet Ferit Ülker despre faptul, că în viziunea savanţilor moldoveni calamităţile sunt în strînsă legătură cu schimbările climatice ce afectează regiunea Mării Negre. Din acest considerent în Republica Moldova se acordă o atenţie deosebită studierii impactului acestor schimbări asupra mediului. În cadrul MERN activează 2 oficii antrenate în acest proces.

Managementul resurselor acvatice, în sensul asigurării populaţiei cu apă potabilă şi servicii de canalizare, reprezintă un subiect prioritar pentru Republica Moldova. Trebuie să menţionăm că şi Republica Turcia şi-a adus aportul la soluţionarea acestei probleme, oferind asistenţă ţării noastre în realizarea Proiectului de aprovizionare cu apă potabilă a oraşului Ciadîr-Lunga. În acelaşi context a fost elaborată Strategia de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor ţării, implementarea căreia necesită investiţii considerabile.

Printre alte domenii nu mai puţin importante se numără şi instruirea şi educaţia ecologică şi, în acest sens, apreciem la justa valoare eforturile liceelor moldo-turce şi contribuţia lor la realizarea diverselor activităţi educaţionale. În scopul extinderii relaţiilor de colaborare cu partea turcă, la minister a fost întocmit un proiect de Acord de colaborare în domeniul protecţiei mediului, care ulterior a fost transmis Ministerului Mediului din Turcia.

Dl Ambasador Ahmet Ferit Ülker şi-a exprimat disponibilitatea extinderii procesului de colaborare în scopul realizării obiectivului comun de integrare în Uniunea Europeană.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919