Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Şedinţa ordinară a Comisiei pentru situaţii excepţionale (CSE) a MERN privind situaţia hidrologică pe rîurile Nistru şi Prut

La Ministerul Ecologieişi Resurselor Naturale a fost convocată şedinţa ordinară a CSE privind situaţia hidrologică actuală, în cadrul căreia a fost audiat grupul operativ de lucru al MERN. Şedinţa a fost prezidată de către dna ministru Violeta Ivanov, preşedinte a CSE.

Membrii grupului de lucru au prezentat informaţii cu privire la situaţia creată în regiunile afectate de viituri, precum şi acţiunile pe care le desfăşoară subdiviziunile ministerului.

Dl Valeriu Cazac, directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a relatat că Serviciul efectuează monitoringul calităţii apelor din zonă, informînd în permanenţă factorii decizionali şi populaţia.

Dna Ghene Jalalite, director „AGeoM”, a informat comisia despre stabilirea numărului de fîntîni arteziene, ce au nimerit în zonele inundate. Au fost formate două echipe de specialişti, care imediat după retragerea apelor s-au deplasat în teritoriu în scopul verificării, inventarierii şi, după caz, a tamponării fîntînilor arteziene neutilizate. A fost remisă în teritoriu circulara privind intensificarea observaţiilor asupra sectoarelor în care se pot declanşa alunecări de teren.

Dl Iurie Stamatin, prim adjunct şef al Inspectoratului Ecologic de Stat, a prezentat o informaţie generalizată despre monitorizarea calităţii şi stării factorilor de mediu din zonele de referinţă, în special despre efectuarea unui monitoring permanent al calităţii apelor în scopul depistării unor posibile poluări a apelor cu substanţe chimice.

În legătură cu faptul, că unele animale şi-au schimbat habitatul, au fost iniţiate măsuri de combatere a braconajului şi de capturare a animalelor, care şi-au găsit refugiu în terenurile agricole, pentru repunerea lor în libertate în pădurile neafectate de viituri. Are loc monitorizarea permanentă şi calcularea prejudiciului cauzat în urma arderii mirişrii, dar şi a unor parcele de spicoase nerecoltate.

Serviciul Piscicol întreprinde măsuri de contracarare a pescuitului ilegal şi de repunere a speciilor reprezentative de peşti, care au rămas blocaţi în heleşteele formate după retragerea apelor, în albia firească a Nistrului şi Prutului.

În concluzie dna ministru Violeta Ivanov a solicitat prezentarea în regim de urgenţă a planurilor de măsuri de lichidare a consecinţelor viiturilor. 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919