Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

ANUNȚ: Pentru anul 2017 nu au fost aprobate cote de pescuit industrial/comercial în bazinele acvatice piscicole naturale

1stop 1


Prin prezenta, Serviciul Piscicol din cadrul Ministerului Mediului aduce la cunoștința publicului informația cu privire la autorizarea pescuitului industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2017.

Conform articolului 20 al Legii nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, (în continuare Ministerul Mediului), aprobă cotele de pescuit, care se determină anual, pentru fiecare obiectiv acvatic piscicol natural în parte, în baza observațiilor ihtiologice efectuate de Serviciul Piscicol, conform recomandărilor instituțiilor de cercetări științifice.
IMG 4397Serviciul Piscicol a elaborat lista sectoarelor de pescuit, inclusiv numărul de cote și a propus dezbaterea subiectului în cadrul ședinței Consiliului Ihtiologic.
Prin urmare, pe data de 30 noiembrie curent a avut loc ședința Consiliului Ihtiologic pe lângă Ministerul Mediului, pe ordinea de zi fiind incluse dezbaterile referitoare la aprobarea sau neaprobarea cotelor de pescuit.
În final, membrii Consiliului Ihtiologic au înaintat următoarele recomandări:
1. Se recomandă Ministerului Mediului să nu aprobe cote pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2017.
2. Se recomandă Serviciului Piscicol, conform art. 18 din Legea nr. 149 din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, efectuarea pescuitului ameliorativ în obiectivele acvatice piscicole naturale, în baza recomandărilor instituțiilor științifice din domeniu.

Prin urmare, pentru anul 2017 nu au fost aprobate cote de pescuit industrial/comercial în bazinele acvatice piscicole naturale.IMG 2238IMG 2559

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919