Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Proiecte de colaborare a Ministerului Mediului cu Organizația pentru Alimentație şi Agricultură a Națiunilor Unite (FAO)

 MG 5684 prima

Astăzi, Viceministrul mediului Victor Morgoci, asistat de specialiști din cadrul autorității publice centrale de mediu, a avut o întrevedere cu dl Raimund Jehle, Reprezentantul nerezident FAO în Moldova însoțit de Tudor Robu, adjunctul Reprezentantului FAO în Republica Moldova.

 MG 5680 a douaSubiectele de discuție s-au axat pe prezentarea noului Program de Țară FAO – Republica Moldova (2016-2019);  Implementarea în Republica Moldova a proiectelor FAO ce implică activități de mediu; Proiecte viitoare în colaborare cu Ministerul Mediului.
Republica Moldova este membru al Organizației pentru Alimentație şi Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) începând cu 1995. Obiectivele strategice ale organizației pe plan global sunt  de a elimina foametea, insecuritatea alimentara şi malnutriția;  de a dezvolta productivitatea şi sustenabilitatea agriculturii, silviculturii si pisciculturii; de a reduce sărăcia în localitățile rurale; de a stimula eficiența sectorului agricol şi a sistemului alimentar; de a crește rezistența agriculturii la diverse pericole si crize precum dezastrele naturale.
Pentru atingerea obiectivelor strategice, FAO, care deține cel mai înalt nivel de expertiză întru dezvoltarea unui sistem agricol productiv şi durabil, acordă suport  țărilor membre pentru dezvoltarea unui sector agricol durabil prin intermediul expertizei şi asistentei tehnice. Aceasta este valabil şi pentru Republica Moldova ținând cont de dificultățile din sectorul agricol şi nivelul sărăciei din spațiul rural.
Dat fiind faptul că, Republica Moldova reprezintă o prioritate pentru FAO în regiune, la sfârșitul anului 2014 în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizația pentru Agricultură şi Alimentație a Națiunilor Unite în Republica Moldova  a fost instituită Reprezentanța FAO .
Inaugurarea oficială a Reprezentanței FAO în Republica Moldova  a avut loc pe 28 aprilie 2015, fiind un actor relativ nou în cadrul parteneriatului pentru dezvoltare a țării noastre. Odată cu deschiderea oficiului național va creşte portofoliul de proiecte al organizației pentru Moldova şi de asemenea va fi consolidat dialogul cu administrația publică la nivel central şi local.
 MG 5688 a patra MG 5687 a cinceaDiscuțiile purtate între viceministrul Victor Morgoci și dl Raimund Jehle, Reprezentantul nerezident FAO în Moldova a vizat și colaborarea în contextul realizării noului Program de Țară FAO – Republica Moldova (2016-2019). Documentul prevede 3 direcții prioritare de cooperare stabilite pentru perioada 2016 - 2019:
· sporirea competitivității sectorului agroalimentar;
· agricultura durabilă și dezvoltarea rurală; 
· managementul durabil al resurselor naturale și managementul riscurilor dezastrelor.
În domeniul prioritar 3 un accent deosebit se va acorda atenuării efectelor schimbărilor climatice, creșterea capacităților privind gestionarea deșeurilor de pesticide, consolidarea capacităților privind silvicultura și situația terenurilor degradate.
 Implementarea proiectelor FAO în Republica Moldova ce implică activități de mediu:
· Proiectul regional „ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚILOR DE ELIMINARE A PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE DIN FOSTUL SPAȚIU SOVIETIC”;
· Proiectul „CREȘTEREA REZILIENȚEI FERMIERILOR LA SCARĂ MICĂ LA SECETĂ PRIN ADOPTAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI DE IRIGARE”.
 MG 5683 a treiaProiecte viitoare în colaborare cu Ministerul Mediului:
În anul 2015 a fost elaborat conceptul prealabil de proiect „Combaterea degradării solului în Republica Moldova prin intermediul agriculturii și silviculturii inteligente din punct de vedere climatic și a practicilor de diminuare a efectelor schimbărilor climatice” (”Combating land degradation in Moldova through climate-smart agriculture and forestry mitigation practices”). Acesta include 3 componente: Analiza status quo, evaluare și planificarea  practicilor agricole și forestiere inteligente din punct de vedere climatic pentru a contribui la gestionarea durabilă a terenurilor; Implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și reabilitare a fîșiilor de protecție în baza proiectelor-pilot pe terenurile agricole selectate în Republica Moldova; 
Activități de conștientizare a publicului și actorilor cheie. 
În 2017 urmează să fie organizată o vizită a unui grup de experți FAO pentru elaborarea propunerii de proiect.

 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919