Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Ministrul Valeriu MUNTEANU a prezentat astăzi în ședința de Guvern proiectul Hotărîrii privind accesul publicului la informația de mediu

descărcareGuvernSSS
Proiectul Hotărîrii de Guvern privind accesul publicului la informația de mediu a fost elaborat conform prevederilor art. 37 al Constituției Republicii Moldova și în scopul implementării prevederilor Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în problemele de mediu (Convenția Aarhus), dar și în scopul executării Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016, Planului de acțiuni a Guvernului și Planului Național de acţiuni pentru implementarea în Republica Moldova a Convenţiei  susnumite.
Un obiectiv important  al Convenției este de a contribui la protecția drepturilor fiecărei persoane din generația actuală și cea viitoare de a trăi într-un mediu înconjurător prielnic sănătății și bunăstării sale.
Proiectul Hotărîrii de Guvern transpune Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului.
Obiectivul proiectului Hotărîrii de Guvern este de a asigura accesul publicului la informația de mediu, întru implicarea activă a comunității în activitățile de protecție a mediului și de luare a deciziilor în acest domeniu.
Proiectul Hotărîrii de Guvern definește:
1. Ce este informația de mediu.
2. Ce trebuie să conțină cererea solicitantului de mediu.
3. Cum este furnizată informația de mediu.
4. În ce cazuri autoritatea publică poate respinge sau refuza o cerere privind accesul la informația de mediu.
5. Mecanismul de evidență a cererilor și de raportare privind asigurarea accesului la informația de mediu.
6. Obligativitatea de a ține informația de mediu în Registre electronice.
7. Publicarea listelor și link-urilor la paginile oficiale ale organelor care dețin informația de mediu.
Impactul proiectului
Proiectul Hotărîrii de Guvern  privind accesul publicului la informația de mediu va avea un impact semnificativ atît pentru responsabilizarea autorităților publice cît și pentru cetățeni, care vor avea un cadrul normativ ce va putea fi aplicat la apărarea drepturilor și intereselor sale.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea Hotărîrii de Guvern va necesita cheltuieli doar pentru elaborarea registrelor electronice unice a informațiilor de mediu, care vor fi suportate de Ministerul Mediului din Fondul Ecologic Național. Gestionarea registrelor electronice va fi efectuată de către personalul specializat din cadrul compartimentului relaţii publice, în limitele statelor de personal deja existente.
După adoptarea Hotărîrii de Guvern privind accesul publicului la informația de mediu, Ministerul Mediului va organiza acțiuni de conștientizare și de aplicare a regulamentului pentru autorități publice și societatea civilă.
Solicitarea şi furnizarea informaţiei de mediu se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație și a Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 și ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999.

 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919