Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Adoptarea în prima lectură a Proiectului de Lege privind evaluarea strategică de mediu

Parlamentul RMMM LOGO final2015-1Ministrul Mediului Valeriu Munteanu: Proiectul de Lege privind evaluarea strategică de mediu a fost elaborat în conformitate cu prevederile Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE, a Programului legislativ de transpunere a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere, a Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
 

Ministru ParlamentDe asemenea, proiectul Legii menţionat este elaborat în conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului şi Consiliului European 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (Directiva privind ESM) și ale Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind Evaluarea Impactului asupra Mediului în context Transfrontalier (Espoo).
SCOPUL proiectului ”Evaluarea strategică de mediu (ESM)” este instituirea unui cadru juridic de efectuare a evaluării strategice de mediu în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a mediului, prevenirii și diminuării impactului negativ asupra mediului și sănătății populației de la efectele anumitor planuri și programe. Constă în identificarea şi evaluarea efectelor asupra mediului ale anumitor planuri şi programe în timpul elaborării şi înaintea aprobării acestora. De asemenea, ESM asigură dezvoltarea durabilă și securitatea ecologică și constituie un instrument folosit în mod sistematic de către organele decizionale.
Decizia de aplicare a evaluării strategice de mediu se adoptă în cazul în care s-a stabilit că planul sau programul poate avea un impact semnificativ asupra mediului și/sau sănătății populației, prin examinarea lui individuală sau determinarea în prealabil a tipurilor de planuri și programe care necesită efectuarea ESM.
Odată cu adoptarea proiectul Legii ESM, este necesară și modificarea legislaţiei în vigoare în conformitate cu normele speciale privind ESM, care vor reglementa procesul de planificare, inclusiv procesul de elaborare și aprobare/adoptare a planurilor şi programelor.
Implementarea legii va minimiza impactul unor proiecte şi activităţi asupra mediului înconjurător şi va contribui la reducerea cheltuielilor pentru restabilirea ecosistemelor, reglementează relațiile în domeniul consultărilor transfrontaliere asupra planurilor și programelor.
Beneficiile proiectului constau în stabilirea unui cadru legal adecvat pentru prevenirea, diminuarea şi monitorizarea efectelor negative asupra mediului, fapt ce va contribui la recunoaşterea răspunderii pentru protecţia mediului şi sănătatea populaţiei.
De asemenea, proiectul va permite consolidarea colaborării internaţionale în aprecierea efectelor transfrontaliere la nivel naţional al planurilor și programelor.
Implementarea legii nu va fi posibilă dacă nu se va asigura reorganizarea  sistemului instituţional de mediu existent. Mecanismul instituţional reorganizat trebuie să prevadă atribuţii, drepturi şi obligaţii bine determinate, fără suprapuneri în activităţi şi cu subdiviziuni în cadrul structurii centrale de mediu.
Reorganizarea sistemului instituţional se va realiza prin crearea unei direcţii specializate în structura Ministerului Mediului şi delimitarea clară a funcţiilor în procesul de reformă a sectorului de mediu care urmează a fi implementată în următorii ani.
VotareComisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice din cadrul Parlamentului Republicii Moldova a opinat că se cere precizată procedura de notificare în cazul în care s-a constatat că realizarea planului sau programului pe teritoriul Republicii Moldova poate avea efecte semnificative pentru mediul unui alt stat sau vice versa, în cazul în care Republica Moldova este parte afectată. Atât aceste obiecții, cât și cele expuse de alte Comisii permanente vor fi examinate în procesul de pregătire a proiectului pentru lectura a doua.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919