Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Audiența cetățenilor în raioanele Dubăsari și Cimișlia

Dubasari1Marți, 17 ianuarie, Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde s-a întâlnit cu președintele și vicepreședinții raionului, primarii satelor și comunelor, reprezentanții serviciilor desconcentrate în teritoriu, funcționarii Consiliului raional cât și cu cetățenii. Vizita a fost organizată întru executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.78 din12.02.2010 ”Privind stabilirea zilei de audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii”.

Reprezentanții autorității publice locale au pus în discuție principalele probleme din domeniul mediului cu care se confruntă localitățile raionului, printre care gestionarea deșeurilor menajere, asigurarea cu apă potabilă și servicii de canalizare, funcționalitatea stațiilor de epurare, poluarea râului Nistru ș.a.
Ministrul Valeriu Munteanu a informat participanții la întrunire despre direcțiile prioritare de activitate ale ministerului, despre provocările din sectorul apă și canalizare în Republica Moldova, despre beneficiile regionalizării serviciilor de apă, despre necesitatea eficientizării managementului deșeurilor, construirii stațiilor de sortare și depozitare a deșeurilor, despre posibilitatea atragerii granturilor, dar și despre sporirea rolului educației ecologice a cetățenilor.
Dubasari2Președintele raionului, Grigore Policinschi, a abordat subiectul legat de închiderea, de către actualul proprietar, a stației de epurare din comuna Coșnița, ce pune în pericol buna funcționare a instituțiilor din teritoriu și a blocurilor de locuit din cartierul Muncitoresc, solicitând implicarea Guvernului în soluționarea acestei probleme. Un subiect aparte al discuțiilor l-a constituit curățarea albiei râului Nistru în teritoriul administrat și neadmiterea extragerilor de nisip și prundiș întru evitarea degradării principalei artere acvatice a țării.
La finalul vizitei, ministrul mediului a apreciat eforturile depuse de către conducerea raionului în consolidarea eforturilor pentru rezolvarea tuturor problemelor, inclusiv celor de mediu, menționând faptul că Ministerul Mediului, la rândul său, este disponibil de a oferi sprijinul necesar pentru realizarea tuturor inițiativelor ce țin de protecția mediului înconjurător.
Cimislia1În aceeași zi, Viceministrul Mediului Igor Talmazan a vizitat raionul Cimișlia, unde a avut o întrevedere cu președintele raionului, reprezentantul Cancelariei de Stat în teritoriu, primari ai localităților, șefi ai serviciilor desconcentrate din teritoriu, funcționari din cadrul Consiliului raional.
Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia, a menționat principalele probleme de mediu cu care se confruntă localitățile raionului, cum ar fi salubrizarea localităților, lichidarea gunoiștilor neautorizate, aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor ș.a., solicitând Ministerului Mediului acordarea ajutorului metodic și financiar pentru soluționarea acestora. Primarii localităților, prezenți la întrevedere, au adresat un șir de întrebări ce țin de modalitatea de înregistrare a bazinelor acvatice, salubrizarea localităților, amenajarea gunoiștilor, construcția rețelelor de apă și canalizare; construcția drumurilor locale; autorizarea carierelor de nisip și argilă; curățarea râurilor, afluenți ai Nistrului; lupta cu braconajul, interzicerea vânatului; stabilirea amenzilor administrative etc.
Viceministrul Igor Talmazan a menționat că ministerul implementează un șir de programe și proiecte menite să contribuie la îmbunătățirea situației ecologice din țară, subliniind totodată  necesitatea participării cât mai active a subdiviziunilor din teritoriu la activitățile de conștientizarea privind necesitatea ocrotirii mediului, precum și la organizarea acțiunilor practice de salubrizare, plantare etc.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002921