Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Prima întrunire a Grupului de lucru privind managementul deșeurilor

foto managementul deseurilorMarți, 31 ianuarie, în incinta Ministerului Mediului a avut loc prima întrunire a Grupului de lucru privind managementul deșeurilor, care este parte componentă a Consiliului sectorial de coordonare a asistenței externe în domeniul „Mediu, aprovizionare cu apă și canalizare”. Scopul grupului de lucru este de a contribui la atragerea asistenței externe acordată de partenerii de dezvoltare în sector, de a oferi suport în procesul de implementare a politicilor publice în domeniul managementului deșeurilor, cât și a asigura o mai bună colaborare a tuturor actorilor din acest sector.
Grupul întrunește reprezentanți ai Ministerului Mediului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerului Economiei, cât și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, cum ar fi BEI, BERD, GIZ, Agenția Cehă de Dezvoltare, Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare și ai UE.
IMG 9532Grupul de lucru oferă suport în perfectarea cadrului legal de management al deșeurilor, evaluează progresele realizate în sector, identifică soluții pentru depășirea problemelor notificate, acordă suport în elaborarea documentelor de planificare a sectorului, facilitează procesul de elaborare, consultare și implementare a proiectelor, promovează colaborarea între instituțiile naționale ce participă în implementarea proiectelor din sector, participă în procesul de atragere a investițiilor, a asistenței externe suplimentare necesare pentru implementarea politicii naționale în sectorul managementului deșeurilor etc.
Conform agendei, în cadrul ședinței au fost discutate subiecte ce țin de rolul și funcțiile Grupului de lucru, a fost prezentată situația actuală de dezvoltare a sectorului cât și posibilitățile de finanțare a priorităților din sectorul de management al deșeurilor.
În cuvântul său de salut, președintele Grupului de lucru, Ministrul Mediului Valeriu Munteanu, a menționat că actualmente practic lipsește infrastructura de management a deșeurilor, iar metoda de gestionare a deșeurilor se reduce la colectarea deșeurilor în amestec și depozitarea lor pe teren gol la gunoiști. Deșeurile încă rămân a fi o sursă de poluare a tuturor componentelor de mediu, ceea ce nu mai poate fi tolerat. Astfel, prin implementarea prevederilor Strategiei de gestionare a deșeurilor va fi redus impactul de la gestionarea inoportună a deșeurilor asupra mediului și sănătății populației. La etapa actuală se atestă o bună implementare a Strategiei de gestionare a deșeurilor, luând în considerație acoperirea tuturor regiunilor de management a deșeurilor (8 regiuni de management) cu Studii de fezabilitate ce prevăd crearea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor, acestea fiind dezvoltate din granturi cu suportul partenerilor străini: GIZ, CzDA și BEI (prin consorțiul COWI/GOPA) și BERD. Gradul de realizare a acestor studii este diferit, unele fiind deja finalizate și pot fi examinate pentru investiții, cum ar fi Studiul de fezabilitate pentru regiunea de management nr. 1 în RDS, care include 5 raioane (Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadâr Lunga și Vulcănești). Celelalte studii de fezabilitate sunt în derulare și vor fi definitivate în trimestrul 3-4 al anului 2017.
IMG 9531Pentru realizarea Programului de investiții în domeniul de management al deșeurilor, estimat la valoarea de 200.000.000 Euro, ministerul este în colaborare cu BEI, care este interesată să investească în modernizarea sectorului de management al deșeurilor la nivel de țară și care intenționează să acorde Republicii Moldova un împrumut în valoare de 100 mln. Euro. La fel, există o colaborare în acest sens și cu BERD, care ar putea oferi un credit țării.
Ministrul V. Munteanu a îndemnat membrii Grupului de lucru să contribuie la dezvoltarea sectorului oferind suport instituțional Ministerului Mediului și oferind posibilitatea creării unei platforme de discuții și asigurării unei mai bune colaborări între actorii din sector pentru atingerea obiectivelor schițate.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009602