Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

2 februarie – Ziua mondială a zonelor umede

PIC00028Tema aleasă de către Secretariatul Ramsar pentru anul 2017 este ”Zone umede pentru reducerea dezastrelor”, sloganul fiind ”Protejarea zonelor umede ajută la prevenirea fenomenelor meteo extreme”. Această temă a fost aleasă pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a sublinia rolul zonelor umede în reducerea impactului evenimentelor extreme asupra comunităților.
Ziua Mondială a Zonelor Umede reprezintă o bună oportunitate de a atrage atenția populației asupra beneficiilor, pe care aceste ecosisteme le pun în slujba societății umane și de a conștientiza  rolul acestora pentru viitorul societății.
Implicarea Republicii Moldova  în protecția zonelor umede se reflectă prin desemnarea, până la această dată, a trei Zone Umede de Importanță Internațională, în special ca habitat pentru păsările acvatice.
IMG 7840„Lacurile Prutului de Jos” (191,5 km2), a fost prima zonă inclusă în Lista zonelor umede de importanță internațională.
În această zonă sunt amplasate cele mai mari lacuri naturale din Moldova, Beleu și Manta.
Printre speciile rare de floră sunt prezente: Adonis vernalis L.,  Vitis sylvestris, Ephedra distachya, Fraxinus pallisae,  Salvinia natans, Trapa natans ş.a
În zona dată au fost înregistrate 39 de specii de mamifere, 203 specii de păsări,  5 specii de reptile, 9 amfibieni  și 41 de specii de pești.
Printre speciile rare de mamifere care se întâlnesc pe acest teritoriu pot fi menționate: vidra, pisica sălbatică, chițcanul cu abdomen alb, hermelina, nurca europeană ş.a. Tot aici pot fi observate broasca țestoasă de baltă, șarpele cu abdomen galben, tritonul crestat, buhaiul de baltă, broasca de câmp. Pot fi întâlnite și numeroase păsări rare, cum ar fi: egreta, lebăda, lopătarul, pelicanul, cormoranul-mic, călifarul-alb, pescărușul-albăstriu ş.a.
Spre regret, populația din preajma rezervației ”Prutul de Jos”, parte componentă a zonei umede, n-a conștientizat necesitatea respectării cu strictețe a rigorilor impuse de statutul ei și continuă perpetuu diverse activități cu impact asupra mediului, practicând pășunatul, braconajul, tăierile ilicite. În rezultat s-au micșorat considerabil locurile de trai pentru multe viețuitoare, au dispărut ireversibil unii componenți naturali specifici bălților.
IMG 8287A doua zonă umedă acceptată de Secretariatul Convenției este reprezentată de aria naturală „Nistrul Inferior”, care cuprinde sectorul de luncă a Nistrului de Jos dintre comunele Copanca și Palanca.
Abundența specifică și numerică a florei și faunei este determinată de diversitatea excepțională de biotopuri naturale și semi-naturale, care numără 20 tipuri, ce cuprind biotopuri acvatice, de pădure, de luncă și de colină, de stepă, etc.
Lunca Talmaza reprezintă cel mai integru masiv de pădure pe Nistru, ce conține de asemenea multe obiective acvatice de diferite dimensiuni și regimuri hidrologice, locuri înmlăștinițe de dimensiuni mici și mari, lunci, etc. Teritoriul este integru și structural bogat pentru populația îndeosebi de abundentă a păsărilor. Alternarea terenurilor agricole cu cele naturale creează condiții atât pentru construirea cuiburilor, cât și pentru nutriția tuturor grupurilor ecologice ale ornitofaunei, inclusiv ale celor periclitate și vulnerabile – răpitorii de zi și reprezentanții complexului zonelor umede. Teritoriul este situat pe artera transfrontalieră nistreană de migrație a păsărilor și include un punct important de odihnă și hrană, unicul de valoare reală după lacul de acumulare Dubăsari. Teritoriul este folosit pe larg pentru nutriție de către păsările din complexul zonelor umede, care sosesc din Ucraina.
Dintre mamifere aici pot fi întâlnite: vulpi, iepuri, cârtițe, jderi de piatră, dihori, bursuci.
Din 244 de specii protejate de plante superioare în Moldova, 147 sunt prezente în flora Nistrului Inferior, iar 27 se întâlnesc numai aici.
0411111În septembrie 2005 în Lista zonelor umede de importanță internațională a fost inclusă zona „Unguri-Holoșnița”.
Comunitățile naturale de păduri sunt conservate pe versanții calcaroși abrupți ai canionului fluviului Nistru care pe parcursul jumătății a doua a secolului 20 au fost împăduriți pe o suprafață destul de mare. Deseori este imposibil de a face deosebire între pădurile naturale  transformate și plantațiile mixte bătrâne.
Luncile și stepele naturale sunt în mare parte transformate în terenuri arabile și pășuni, iar ceea ce a mai rămas din ecosistemele naturale sunt sărăcite. Ele cuprind 4 biotopuri și cca. 20 de asociații ierboase.
Pădurile oferă mediu de trai pentru 34 de specii de mamifere, 72 specii de păsări clocitoare, 9 de reptile și 8 de amfibieni. Aici se întâlnesc: iepurele, vulpea, jderul de piatră, bursucul,  dintre copitate - căprioara, mai sunt prezenți și șoarecele de câmp și șoarecele scurmător.
IMG 8285 

Pentru a marca acest eveniment, tinerii din întreaga lume, cu vârste între 18-25 de ani, sunt invitați să participe la un concurs de fotografie în perioada 02.02.2017 – 02.03.2017. Fotografiile vor fi înscrise pe site-ul RAMSAR: www.worldwetlandsday.org.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2996868