Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a avut o întrevedere cu Alexander Karner, șeful Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice al Ambasadei Austriei

IMG 9623Miercuri, 22 februarie, Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a avut o întrevedere cu dl Alexander Karner, noul șef al Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice al Ambasadei Austriei. Subiectele de discuție s-au axat asupra cooperării sectoriale pe diferite dimensiuni ale mediului, reformei administrației publice, care va fi în beneficiul întregii populații a țării, consolidării cadrului instituțional în scopul asigurării accesului durabil la surse de apă sigure pentru toți cetățenii Republicii Moldova.
Ministrul Valeriu Munteanua specificat că parteneriatul și cooperarea între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) se realizează în baza Acordului între Guvernul Republicii Austria și Guvernul Republicii Moldova cu privire la Cooperare și Dezvoltare, semnat la 21.10.2008, la Viena, iar Obiectivele de activitate sunt axate pe reducerea sărăciei, asigurarea păcii și a securității umane și protecția mediului înconjurător. Urmare  implementării acestui Acord, Agenția Austriacă de Dezvoltare a contribuit considerabil la soluționarea problemelor de mediu prin dezvoltarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în Republica Moldova.
IMG 9622 IMG 9621Participanții la întrevedere au trecut în revistă proiectele implementate cu suportul ADA, inclusiv   proiectul comun ADA/SDC ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul apă și sanitație” (proiect în derulare), ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în r. Nisporeni”, ”Stabilirea unui sistem sigur de eliminare a apelor uzate în or. Cantemir” ș.a. Totodată, a fost menționată necesitatea intensificării cooperării pe domeniile schimbărilor climatice și protecției biodiversității.
Alexander Karner, șeful Biroului de Coordonare pentru Cooperare Tehnică a Austriei, a informat audiența despre activitățile Biroului în RM și a exprimat disponibilitatea țării sale de a continua asistența pentru realizarea proiectelor demarate, dar și de a lansa noi inițiative comune pentru promovarea reformelor și modernizarea Republicii Moldova. În conformitate cu Strategia de țară pentru perioada 2015-2020, în baza căreia Austria acordă suport Republicii Moldova, domeniul protecției mediului este văzut ca o prioritate. Astfel, ADA se axează asupra cooperării pe subiectul protecției mediului, în special în ceea ce privește implementarea capitolelor 16 „Mediul Înconjurător” și 17 „Acțiuni climatice” din Acordul de Asociere RM-UE și realizarea proiectelor de mediu în Moldova.
Ministrul V.Munteanu a punctat că autoritatea publică centrală de mediu susține intenția organismelor internaționale de extindere a cooperării pe subiectul protecției mediului, or, aderarea la Uniunea Europeană prevede implementarea mai multor deziderate prevăzute în Acordul de Asociere RM-UE. În acest proces, a menționat ministrul, cooperarea între instituțiile internaționale și autoritatea publică centrală de mediu se încadrează perfect în procesul de realizare a celor trei obiective de bază ale Republicii Moldova - unitate națională, supremația legii și economie sustenabilă.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2996359