Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

22 martie – Ziua Mondială a Apei

apa12017Miercuri, 22 martie, cu ocazia zilei Mondiale a Apei, la Ministerul Mediului a fost organizată o masă rotundă, la care au participat viceministrul Mediului, Victor Morgoci, Jeremie Petit, Consilier de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Republicii Franceze la Chișinău, Cyrille Vallet, expert instituțional în domeniul resurselor de apă și Geraldine Aubert, inginer expert al Agenției de Ape din Franța „Artois Picardie”.

În mesajul său de salut, viceministrul Mediului, Victor Morgoci, a reiterat despre necesitatea gestionării raționale a resurselor de apă, această zi fiind este un prilej de readucere în atenţia opiniei publice a importanţei indubitabile pe care o are apa, calitatea acesteia şi accesul la resursele de apă pentru fiecare cetăţean, comunitate sau naţiune.
În acest an, Ziua Mondială a Apei se celebrează sub motto-ul: “Why waste water?”
( De ce să irosim apa?), având scopul de a promova o pledoarie pentru protecția și gestionarea durabilă a resurselor de apă, inclusiv a râurilor mici, pentru a contribui la îmbunătățirea condiţiilor de viaţă prin reducerea impactului asupra mediului și sănătății populației.
apa32017Viceministrul și-a exprimat convingerea că, prin efortul comun, îi putem face pe agenţii economici, operatorii, autorităţile locale, cât şi pe simplii cetăţeni să conștientizeze că este mai puțin costisitor să protejăm resursele de apă, decât să le aducem la o calitate corespunzătoare după ce au fost poluate deja.
Jeremie PETIT, Consilier de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Republicii Franceze la Chișinău, a felicitat participanții cu prilejul Zilei Mondiale a Apei și a menționat despre importanța resurselor de apă pentru dezvoltarea societății și necesitatea protecției acesteia. Oficialul a vorbit inclusiv despre asistența pe care Republica Franceză, prin intermediul Ambasadei, o acordă Republicii Moldova în implementarea proiectelor în domeniul apelor. Mai mult ca atât, dumnealui a adus la cunoștința audienței că Franța are o vastă experiență în domeniul managementului integrat al resurselor de apă și că țara sa va acorda asistența necesară Republicii Moldova pentru implementarea principiului bazinal de gestionare a resurselor de apă. 
Cyrille Vallet, expert instituțional în domeniul resurselor de apă a avut o prezentare despre riscurile ce pot apărea în cazul în care nu vor fi luate măsuri imediate de protecție a resurselor de apă. În concluzie, expertul a menționat că resursele financiare necesare de a fi cheltuite la etapa actuală pentru protecția apelor sunt mult mai mici decât costurile ulterioare pentru redresarea situației.
Geraldine Aubert, inginer expert al Agenției de Ape din Franța „Artois Picardie”, a prezentat o informație despre situația în Republica Franceză privind gestionarea și protecția resurselor de apă, inclusiv funcționarea Comitetului districtului hidrografic. Reprezentanții la eveniment s-au arătat interesați de preluarea experienței Franței ce ține de atribuțiile Comitetului districtului hidrografic, deoarece în Republica Moldova acesta are doar rol consultativ, pe când în Franța acesta stabilește tarifele pentru folosirea apelor și poluarea acesteia, gestionează și distribuie sursele financiare acumulate din taxe, participă nemijlocit la elaborarea Planului de gestionare a districtului hidrografic.
apa22017Reprezentanții societății civile au vorbit despre bunele practici implementate pentru întreținerea bazinele râurilor mici, cum ar fi: crearea consiliilor bazinale, plantarea în fâșiile riverane, colectarea deșeurilor de pe malurile râurilor, implicarea cetățenilor în monitorizarea calității apelor, sensibilizarea autorităților cu privire la cazurile de poluare și folosire neautorizată a resurselor de apă.
La finalul întrunirii a fost semnat un Acord de colaborare, pe un termen de 5 ani, între Agenția „Apele Moldovei” și Agenția de Ape din Franța „Artois Picardie” care prevede cooperarea instituțională, științifică și tehnică pe filiera de management și protecție a resurselor de apă.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3010131