Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Ministerul Mediului a aprobat proiectul ”Evaluarea complexă cantitativă a resurselor de ape subterane în zonele rurale ale RM”, în vederea epuizării disputelor dintre agricultori și instituțiile de mediu pe tema irigării din surse subterane

subtLa data de 31 martie, la Ministerul Mediului a avut loc ședința Consiliului de Administrare a Fondului Ecologic Național pentru examinarea proiectului ”Evaluarea complexă cantitativă a resurselor de ape subterane în zonele rurale ale RM”.
Problema utilizării apelor subterane în agricultură a fost discutată la un șir de grupuri de lucru, constituite de Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, comisia parlamentară pentru mediu, în urma cărora s-a decis asupra necesității imperative de realizare a cercetărilor complexe, atât pentru evaluarea resurselor de apă, cât și pentru estimarea și prognozarea posibilelor consecințe pentru soluri și sănătatea umană.
subt1Scopul proiectului constă în valorificarea resurselor de apă ale Republicii Moldova, în baza investigațiilor parametrilor cantitativi și calitativi ai apelor subterane și cele de suprafață, prin aprecierea posibilității de utilizare a apei în diferite ramuri, precum și crearea unei baze de date. Relevanța acestui  studiu bazat pe principiile utilizării durabile a resurselor de apă vine în contextul în care nu există o evaluare exactă a volumului și a calității apelor subterane, iar datele investigațiilor anterioare sunt deja neactuale.
Acest proiect va fi realizat de Institutul de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe și va sta la baza adoptării și/sau modificării cadrului legal și normativ privind utilizarea apelor subterane și a celor de suprafață.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009602