Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Acord internațional de colaborare pentru dezvoltarea sectorului piscicol

pizap.com14918929515881Astăzi, 11 aprilie, Valeriu Munteanu, ministru al mediului, alături de alți funcționari din cadrul ministerului,  a avut o întrevedere cu Abdellah Srour, Secretarul Executiv alComisiei Generale pentru Pescuit la Mediterană a FAO.       
Ministrul Mediului  a menționat despre eforturile depuse de minister în domeniul protecției și gestionării durabile a resurselor piscicole. De asemenea, dumnealui a apreciat intenția Comisiei Generale pentru Pescuit la Mediterană de a acorda asistență Republicii Moldova în domeniul protecției resurselor piscicole și dezvoltării acvaculturii.
pizap.com14918931789481Abdellah Srour a ținut să informeze participanții la întrevedere despre specificul și domeniul de activitate al Comisiei Generale pentru Pescuit la Mediterană (CGPM), precum și faptul că, arealul de acțiune a Comisiei a fost extins și pentru regiunea Mării Negre. De menționat că, această colaborare în cadrul Comisiei presupune acordarea asistenței metodologice în realizarea priorităților  Republicii Moldova în domeniul pescuitului și acvaculturii.
Dezvoltarea pisciculturii în Republica Moldova este o ramură în curs de dezvoltare, iar lipsa unei strategii naționale de dezvoltare a pisciculturii și a proiectelor investiționale insuficiente tergiversează dezvoltarea acestui sector. În decursul aceleiași zile a urmat o ședință de lucru cu principalii actori cheie în domeniul pescuitului și acvaculturii din Republica Moldova.  
Prioritățile Republicii Moldova în acest domeniu se axează, primordial, asupra acțiunilor privind implementarea prevederilor Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care presupune:
  • schimbul de informații, organizarea de întruniri cu partenerii europeni în domeniul conservării și gestionării stocurilor de peşti;
  •  coordonarea cu statele vecine cu privire la  eforturile de pescuit, cooperarea cu instituțiile științifice de profil din țările UE în scopul determinării stării resurselor piscicole și măsurilor de conservare a resurselor acvatice vii;
  •  asigurarea reglementării pescuitului comercial și implementarea unor măsuri eficiente de monitoring și control asupra activităților de pescuit;
  •  elaborarea planului de acțiuni comun de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat;
  •  colectarea de date privind capturile, debarcările de date biologice și economice; susținere în aplicarea Ghidului tehnic al FAO privind pescuitul responsabil (în special art. 11 Practica de folosire a capturilor de pește și comerțul);
  •  asistență în evaluarea stocurilor de pești pentru stabilirea cotelor de pescuit.
Astfel, Ministerul Mediului și Comisia Generală pentru Pescuit la Mediterană  vor semna un Acord de colaborare axat pe trei domenii principale:
1. Acordarea asistenței pentru dezvoltarea legislației naționale în domeniul pescuitului și acvaculturii, în special ce ține de implementarea Acordului de Asociere RM-UE;
2. Protecția resurselor piscicole;
3. Acvacultura.
În acest sens, vor fi nominalizate punctele focale pentru fiecare domeniu de cooperare în parte. 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009367