Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Eficientizarea gestionării resurselor de apă - prioritate a Ministerului Mediului

pizap.com14920047935641La data de 11 aprilie, în Chișinău, s-a desfășurat  ședința de nivel înalt a Comitetului Coordonator al Dialogului național privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă.
Peste 55 de participanți, reprezentȃnd diverse autorități și instituții interesate, au participat la ședința pentru a discuta provocările cu care se confruntă Republica Moldova în armonizarea politicii în domeniul apei cu directivele relevante ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere semnat în anul 2014, intrat în vigoare în iulie 2016.
Dialogul național privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă în Republica Moldova se focusează pe 4 aspecte majore: stabilirea cadrului legal pentru gestionarea apei, în conformitate cu principiile Directivei Cadru privind Apa; dimensiunile financiare și economice privind gestionarea apei; implementarea țintelor stabilite în cadrul Protocolului CEE ONU - OMS/Europa privind Apa și Sănătatea; și activități ce țin de cooperarea transfrontalieră în domeniul apei.
Ședința a fost moderată de către  viceministrul mediului, Igor Talmazan, vicepreședintele Comitetului Coordonator, care a accentuat continuitatea procesului în cei 11 ani de implementare a Dialogului național privind politica în domeniul apei în Republica Moldova și rolul vital al acestuia în asigurarea unei coordonări adecvate între actorii naționali și proiectele internaționale pentru îndeplinirea angajamentelor țării în cadrul Acordului de Asociere semnat cu UE.
COMUNICAT DE PRESĂ
PRESS RELEASE

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009367