Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Dezvoltarea Registrelor Emisiilor și a Transferului de Poluanți în Republica Moldova

DSC 2În perioada 11-13 aprilie 2017, Ministerul Mediului,  în parteneriat cu A.O. EcoContact, a organizat seminarul de instruire privind Dezvoltarea Registrelor Emisiilor și a Transferului de Poluanți în Republica Moldova, în cadrul proiectului „Suport pentru stabilirea și promovarea Registrelor Emisiilor și Transferului de Poluanți (RPET) în țările Balcanice de Vest și Republica Moldova”.
Proiectul este implementat de Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est, cu suportul metodologic și financiar al Ministerului Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Construcțiilor și Securității Nucleare al Germaniei în cadrul Programului de Asistență Consultativă (AAP) pentru protecția mediului în țările Europei Centrale și de Est, Caucaz, Asia Centrală și alte țări din vecinătatea Uniunii Europene și supravegheat de Agenția Federală de Mediu al Germaniei (UBA).
Obiectivul Protocolului privind Registrele Emisiilor și Transferului de Poluanți este promovarea accesului publicului la informaţie prin stabilirea unor registre coerente, integrate ale emisiilor şi transferului poluanţilor la scară naţională şi facilitarea participării publicului la luarea deciziilor de mediu.
Actualmente, informația privind calitatea factorilor de mediu este evaluată în baza rapoartelor anuale prezentate de către agenții economici privind emisiile în apă, aer și generarea deșeurilor, acestea fiind prezentate Inspectoratului Ecologic de Stat și ulterior analizate și integrate în forme statistice de Biroul Național de Statistică.  Această informație devine disponibilă publicului prin intermediul rapoartelor anuale statistice ale BNS și IES. Crearea registrului are drept scop unificarea formelor de raportare într-un sistem unic online ce va contribui la optimizarea procesului de raportare.
DSCAstfel, scopul general al proiectului este dezvoltarea capacităților naționale pentru crearea Registrelor Emisiilor și Transferului de Poluanți din punct de vedere instituțional, legislativ, de monitoring și cercetare. Rezultatele scontate ale proiectului vor contribui la consolidarea cadrului instituţional şi legislativ relevant domeniului şi la stabilirea acestui registru pentru Republica Moldova.
Seminarele s-au axat pe instruirea autorităților și agenților economici, în funcție de sfera de activitate (minerit și activitate avicolă).
Obiectivele instruirii:
  • dezvoltarea capacităților operatorilor în baza sistemului de raportare RETP, a cadrului legislativ național, a protocolului UNECE şi a Directivei UE privind  E-RETP;
  • prezentarea evoluțiilor planificate în ceea ce privește RETP în Moldova și demonstrarea utilizării instrumentelor de raportare prin exemple din alte țări;
  • oferirea exemplelor de metode de măsurare, calculare sau estimare a emisiilor și degajărilor, precum și validarea, și controlul calității raportării;
  • identificarea și discutarea soluțiilor la dificultățile întimpinate în procesul de raportare practică, în ceea ce privește rolul autorităților și a facilităților, precum și înaintarea propunerilor cu privire la modul de realizare a progreselor în crearea unui sistem operațional RETP.
În rezultatul seminarelor de instruire atât agenții economici, cât și autoritățile s-au familiarizat cu proiectul Regulamentului privind Registrul Emisiilor și Transferului de Poluanți, au avut posibilitatea de a vedea cum are loc procesul propriu-zis de raportare în Germania și Serbia și au venit cu propuneri în ceea ce privește realizarea progreselor în crearea unui sistem operațional RETP în Moldova.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009367