Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Ședința Comitetului de Supraveghere al Proiectului „Apă și Sanitație în Republica Moldova (faza III)”

IMG 9955Vineri, 28 aprilie, Ministerul Mediului a fost gazda Ședinței Comitetului de Supraveghere al Proiectului „Apă și Sanitație (ApaSan) în Republica Moldova (faza III)”. Ședința a fost deschisă de către  Ministrul Mediului Valeriu Munteanu,  președinte al Comitetului de Supraveghere și moderată de Inga Podoroghin, Secretar de Stat. Prezentă la ședință, directorul Biroului de Cooperare al Elveției, dna Simone Giger, a apreciat progresul înregistrat în cadrul proiectului și a subliniat importanța cooperării și coordonării la nivel de autorități publice centrale.  
În cadrul ședinței a fost prezentat raportul anual al proiectului ApaSan pentru anul 2016, care  a fost validat de către membrii Comitetului de Supraveghere al proiectului, inclusiv progresul pentru perioada ianuarie – aprilie 2017. Totodată, s-a discutat asupra rezultatelor colaborării cu fondurile naționale: Fondul Ecologic Național și Fondul Național de Dezvoltare Regională.
IMG 9959A fost prezentat progresul Studiului diagnostic privind apa și sanitația în mediul rural susținut de Banca Mondială în cadrul programului regional Danube Water Programe, care este la etapa de evaluare a rezultatelor și elaborarea recomandărilor.
Suplimentar la agendă, au fost puse în discuție subiecte ce țin de elaborarea Fișei de proiect pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă și Sanitație (PAAS) pentru întreg teritoriu Republicii Moldova. De asemenea, au fost abordate probleme referitoare la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare.
Principalele rezultate şi performanțe în  implementarea proiectului :
Per general, proiectul este implementat conform planului propus pentru 2016. În scurt timp după semnarea Memorandum-ului de Înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Ministerul Mediului (MM) și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) au fost stabilite înțelegeri cu partenerii cheie: pentru planificarea strategică (output 1), suportul fondurilor (output 2), sanitația școlară (output 3) şi asistenta operatorilor mici (output 4). Câteva obiective au fost deja atinse, lucru ce permite transferul de cunoștințe și experiență ale ApaSan.
IMG 9958· Abordările planificării sectoriale sunt în proces de armonizare între MM şi MDRC, prin o propunere comună de a dezvolta un Plan de Alimentare cu Apă şi Sanitație (PAAS) pentru întreg teritoriu al Republicii Moldova.
· ApaSan a asistat APL-urile (de nivelul 1 și 2) în pregătirea cererilor de finanțare, respectând criteriile cheie de durabilitate, cereri de finanțare ce au fost înaintate la FNDR și FEN.
· Prima schiță a Ghidului pentru opțiunile de sanitație școlară, care include opțiunile şi pentru grădinițe este gata. Acesta cuprinde comentariile membrilor Grupului de Lucru privind sanitația școlară, din care fac parte reprezentanți ai CNSP, Ministerului Educației, Cancelariei de Stat, OMS şi UNICEF.
· A fost convenit parteneriatul cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) pentru prestarea serviciilor de asistență a operatorilor sistemelor mici din localitățile rurale. CALM a elaborat un prim concept pentru serviciul de asistență detaliind formatul acestuia, activitățile şi resursele umane ce vor fi implicate.
· ApaSan şi Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în domeniul resurselor de apă din Republica Moldova" (IFP) au stabilit o colaborare strategică, ce presupune schimb de experiență şi coordonare  privind planificarea sectorială, conlucrarea cu fondurile şi reformele instituționale din cadrul MM.
Repere: Memorandumul de Înțelegere (MÎ) dintre Ministerul Mediului al RM, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al RM și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la implementarea fazei a treia a Proiectului „Apă și Sanitație (ApaSan) în Republica Moldova” a fost semnat la Chișinău 27 aprilie 2016, este pasibil prevederilor Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene cu privire la Asistența Umanitară și de Cooperare Tehnică semnat la 20 septembrie 2001.
Scopul principal al proiectului ApaSan este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții și a sănătății populației rurale din Moldova prin oferirea accesului durabil la apă sigură și sanitație ecologică.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009367