Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova”

Rom Ucr RMPe data de 21 aprilie 2017, la Chișinău, a avut loc conferința de diseminare a rezultatelor proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995), implementat cu suportul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica  Moldova (2007-2013), organizată de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, pe lângă Ministerul Mediului al Republicii Moldova. Printre participanții la conferință au fost reprezentanți ai structurilor de stat, partenerilor de proiect și societății civile.
panel participantsConferința a fost deschisă de E.S. Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova, care a menționat că proiectul dat se încadrează în cele 8 proiecte mari de investiții, finanțate în cadrul Programului, care au contribuit semnificativ la îmbunătățirea situației în regiune. Dl ambasador a menționat importanța continuării cooperării între cele trei state în cadrul noilor programe de cooperare bilaterală, care se încadrează și în implementarea strategiilor regionale SUERD și Marea Neagră.
În continuare, Oleg Anistratenko, managerul proiectului din partea Departamentului de Stat al Ecologiei din Odesa, a relatat cu privire la progresul în realizarea proiectului la nivel regional, menționând că, în curând, proiectul va fi finalizat, iar stația de tratare a apelor uzate din or. Vilcovo, care a reprezentat cea mai mare investiție, va fi dată în exploatare.
LPS participants par 1Dna Tatiana Țugui, coordonatorul proiectului în RM, a făcut o incursiune în realizările proiectului în RM începând cu anul 2014, când la Odesa au fost stabilite obiectivele și acțiunile prioritare și au fost formate echipele proiectului, pentru ca astăzi să ne bucurăm de rezultate pozitive și produse de calitate. La nivel național, activitățile principale au inclus inventarierea stocurilor de deşeuri industriale şi substanţe chimice cu termen expirat, acumulate istoric; determinarea compoziției chimice a stocurilor de deșeuri neidentificate și a metodelor de tratare/eliminare a acestora; elaborarea conceptului Centrului pentru Gestionarea Deșeurilor Periculoase și a documentației de evaluare a impactului asupra mediului; derularea campaniei de informare și conștientizare a publicului cu privire la sursele de poluare a apei și solului în regiunea Dunării de Jos.   
8E44146D-0468-4F6A-B7FC-8FB06280AC99Obiectivul de bază al proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995) implementat de către consorțiul ghidat de Departamentul de Stat pentru Protecția Mediului din Odessa, cu sprijinul financiar al Programului Transfrontalier Romania – Moldova – Ucraina (bugetul proiectului 5.819.540 Eur = 86.671.573,13 UAH) a constat în reducerea impactului asupra mediului al depozitelor de substanţe chimice şi a deversărilor de ape uzate în regiunea Dunării de Jos, precum şi sporirea capacitaţii de  monitorizare a poluării solului şi a apei, inclusiv informarea amplă a publicului vizat.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009598