Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

10 mai - Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

birds1Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare a fost instituită în anul 2006 și are menirea de a sensibiliza publicul privind necesitatea protecției păsărilor şi a habitatelor lor. Este organizată de secretariatele Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS) şi cele ale Acordului privind conservarea păsărilor de apă african-eurasiatice migratoare (AEWA) - două tratate internaţionale ce țin de conservarea animalelor sălbatice. 
Problema conservării diversităţii biologice constituie una dintre principalele preocupări ale omenirii în Mileniul al III-lea. Pentru a ameliora situaţia ecologică la nivel global au fost elaborate mai multe Convenţii Internaţionale, scopul cărora este de a  dezvolta colaborarea şi, în consecinţă, de a asigura cu eforturi comune diminuarea, iar mai apoi stoparea procesului degradării mediului ambiant. Statisticile recente arată că, aproximativ 12%, din cele peste 10.000 de specii de păsări din lume, sunt în pericol să dispară în acest secol.
birds2În acest context, și reieşind din considerentele că păsările migratoare reprezintă patrimoniul comun interstatal şi protecţia acestora constituie o sarcină comună. Ministerul Mediului a modificat Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995, prin armonizare cu prevederile Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice și ale Acordului privind conservarea păsărilor de apă african-eurasiatice migratoare (AEWA).
În proiectul legii au fost incluse noi prevederi în unison cu cerințele din articolele 1 – 8 ale Directivei privind conservarea păsărilor sălbatice, care includ măsuri de protecţie şi conservare a păsărilor migratoare, a zonelor de înmulţire, precum şi a punctelor de popas de-a lungul rutelor lor de migrare. 
Totodată, au fost incluse prevederi privind stabilirea şi aprobarea ariilor speciale de protecţie avifaunistică şi a zonelor de protecţie speciale ale acestora, măsuri de prevenire a poluării şi deteriorării habitatelor păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare (conform art. 5 al Directivei), interzicerea vânării speciilor de păsări migratoare în perioada de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit, interzicerea utilizării mijloacelor şi metodelor folosite pentru capturarea sau omorârea pe scară largă sau neselectivă a păsărilor, sau care pot produce dispariţia pe plan local a unei specii (art. 8 al Directivei).
Fauna vertebratelor din Republica Moldova include 281 specii de păsări, dintre care 89  sunt specii faunistice rare şi sunt incluse în Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, iar 61 de specii sunt incluse în  ediția a III-a  a Cărții Roşii a Republicii Moldova. Printre acestea se numără cormoranul mic, stîrcul galben, egreta mare, ţigănuşul, stîrcul roşu, barza albă, ciocănitoarea de stejar, raţa cu ciuf, califarul roşu, califarul alb, lopătarul, lebăda de vară, etc. Douăzeci de specii de păsări reprezintă răpitoarele de zi şi de noapte, specii din vîrful piramidei trofice, a căror dispariţie va provoca un dezechilibru funcţional al biocenozelor ecosistemelor naturale.
În acest context, și reieşind din considerentele că păsările migratoare reprezintă patrimoniul comun interstatal şi protecţia acestora constituie o sarcină comună. Ministerul Mediului a modificat Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995, prin armonizare cu prevederile Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice și ale Acordului privind conservarea păsărilor de apă african-eurasiatice migratoare (AEWA).
În proiectul legii au fost incluse noi prevederi în unison cu cerințele din articolele 1 – 8 ale Directivei privind conservarea păsărilor sălbatice, care includ măsuri de protecţie şi conservare a păsărilor migratoare, a zonelor de înmulţire, precum şi a punctelor de popas de-a lungul rutelor lor de migrare. 
Totodată, au fost incluse prevederi privind stabilirea şi aprobarea ariilor speciale de protecţie avifaunistică şi a zonelor de protecţie speciale ale acestora, măsuri de prevenire a poluării şi deteriorării habitatelor păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare (conform art. 5 al Directivei), interzicerea vânării speciilor de păsări migratoare în perioada de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit, interzicerea utilizării mijloacelor şi metodelor folosite pentru capturarea sau omorârea pe scară largă sau neselectivă a păsărilor, sau care pot produce dispariţia pe plan local a unei specii (art. 8 al Directivei).

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3003085