Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Dezvoltarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova pentru alinierea cu obiectivele climatice ale UE

IMG 9979În perioada 15-18 mai 2017, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților instituționale ale țărilor Parteneriatului Estic pentru alinierea la obiectivele climatice ale UE” finanțat de către Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Construcţii şi Siguranţă Nucleară din Germania și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a avut loc misiunea expertului internațional care acordă asistență Ministerului Mediului în transpunerea și implementarea Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale.
În cadrul ședințelor a fost prezentat istoricul aproximării de către Germania a Directivei privind emisiile industriale, conținutul Directivei europene, cadrul instituțional, procedura germană de eliberare a autorizațiilor integrate de mediu de către autoritatea competentă, procedura de implementare a celor mai bune tehnologii existente. 
Pe de altă parte, reprezentanții Ministerului Mediului și ai Inspectoratului Ecologic de Stat au prezentat procedura actuală de eliberare a autorizațiilor de mediu.
În rezultatul discuțiilor, a fost elaborat proiectul foii de parcurs pentru aproximarea Directivei privind emisiile industriale, care urmează să fie examinat suplimentar și definitivat de către expert.
În linii generale, proiectul foii de parcurs prevede următoarele etape pe care trebuie să le implementeze Republica Moldova pentru a avea un sistem bine pus la punct de eliberare a autorizațiilor integrate de mediu:

1.      Elaborarea legii și actelor normative în domeniu;

2.      Identificarea instituției competente pentru actele din domeniu;

3.      Identificarea instalațiilor care cad sub incidența Directivei privind emisiile industriale;

4.      Aplicarea celor mai bune tehnologii existente;

5.      Schimb de experiență cu alte state ale UE privind practica implementării Directivei;

6.      Instruirea personalului și desfășurarea campaniilor de informare privind aplicarea Directivei privind emisiile industriale.  

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009602