Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

22 mai - Ziua internațională a Biodiversității

bioZiua Internațională a Biodiversității se celebrează la nivel mondial, în fiecare an, la data de 22 mai, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) care, la 20 decembrie 2000, a proclamat data adoptării Convenţiei pentru Diversitate Biologică – 22 mai.
Genericul „Biodiversitatea și turismul durabil” a fost ales pentru a coincide cu desemnarea anului 2017 drept Anul Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare, proclamat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite.
Problema conservării diversităţii biologice constituie una dintre principalele preocupări ale omenirii în Mileniul III.
Dacă prima ediţie a Cărţii Roşii includea 55 de specii dintre care 29 de specii de animale şi 26 de specii de plante, apoi ediţia a II include 242 de specii, inclusiv: 126 specii de animale, 116 specii de plante, iar în ediţia a III sunt incluse deja 427 de specii - 218 de animale şi 209 de plante.
Situaţia este alarmantă şi demonstrează necesitatea întreprinderii unor acţiuni urgente şi eficiente în scopul conservării, protejării şi restabilirii ecosistemelor şi în special, a speciilor de plante şi animale periclitate.
Pentru a asigura supraviețuirea oricărei specii e necesar de a fi protejate habitatele naturale în care aceste specii viețuiesc, activitate ce poartă denumirea de conservare a patrimoniului natural, prin crearea ariilor naturale protejate de stat.
Dacă suprafaţa totală a ariilor protejate din Republica Moldova, până în anul 2013, era de 157 227,4 ha sau 4,65%, odată cu fondarea Parcului Naţional ”Orhei”, pe o suprafaţă de 33792,09 ha, a condus la extinderea suprafeţei totale a ariilor naturale protejate până la 189 385,9 ha, ceea ce constituie 5,61% din teritoriul republicii.
Astfel, principalele documente de politici din domeniul mediului şi anume Strategia şi Planul de Acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice pentru anii 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 274 din 18.05.2015, cât şi Strategia Naţională de Mediu pentru perioada 2013-2023, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014, stabilesc principalii indicatori în biodiversitate – mărirea suprafeţei fondului ariilor naturale protejate de statde la 5,6% până la 8%  şi fondului forestier de stat de la de la 11,1 până la 15 %, precum și gestionarea durabilă a acestora.
În acest context, astăzi, Ministerul Mediului organizează un atelier de lucru cu genericul ”Biodiversitatea – o nouă motivație ecoturistică în Moldova”.
IMG 008411Ministerul Mediului îşi propune şi în continuare luarea sub protecţia statului a celor mai valoroase  ecosisteme  naturale ale Republicii Moldova. La moment, este promovat proiectul privind fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”, care este elaborat în scopul extinderii suprafeţelor de arii naturale protejate.
Crearea primei rezervaţii a biosferei trilaterale dintre România - Ucraina - Republica Moldova în lunca Prutului Inferior  este susţinută de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat. Implementarea proiectului urmăreşte reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei din zona respectivă.   
Astfel, această zonă va deveni atractivă pentru turişti, destinaţia fiind inclusă în agenda turistică naţională, iar autorităţile locale se aşteaptă la realizarea mai multor proiecte de dezvoltare regională cu atragerea investiţiilor.
Ministerul Mediului îndeamnă cetățenii, agenții economici, ca împreună cu autoritățile locale și alți factori de decizie să întreprindă acţiuni concrete de protecţie a naturii nu doar în zilele evenimentelor speciale, precum Ziua Internațională a Biodiversității,  dar zi de zi,  pentru a sprijini activităţile de protecţie a florei şi faunei,  de pază şi protecţie a pădurilor, de contracarare a acţiunilor de transformare a pădurilor în  gunoişti, de creare a noi arii protejate, parcuri, grădini publice şi alte spaţii verzi, de îngrădire a copacilor seculari şi altor acţiuni pentru suportul conservării diversităţii biologice.  

 

 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2996827