Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Reacția Ministerului Mediului la revendicările înaintate de către locuitori ai or. Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, referitor la crearea Centrului de gestionare a deșeurilor periculoase din or. Sângera

ministerReferitor la declarația din 20.05.2017 a protestatarilor, locuitori ai or. Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, prin care au fost înaintate unele revendicări referitor la crearea Centrului de gestionare a deșeurilor periculoase, Ministerul Mediului comunică că, până în prezent, nu a emis Acordul de mediu din considerente că reacțiile autorităților și a populației asupra Studiului de fezabilitate cu privire la Conceptul Centrului de deșeuri periculoase sunt negative. În acest sens, informația furnizată de către protestatari este incorectă.
În același context specificăm că, Ministerul Mediului prin acțiunile întreprinse și-a onorat obligațiile asumate de către Guvern față de donatorii externi, în cadrul Programului Transfrontalier România – Moldova – Ucraina, identificând soluții pentru amplasarea Centrului pe terenurile instituțiilor subordonate ministerului. Astfel, a fost elaborat și finalizat Conceptul Centrului, fundamentat de Studiul de fezabilitate realizat de către experți, fiind supus consultărilor publice în conformitate cu prevederile art.19, 20 și 21 al Legii nr. 86 din 29.05.2016 privind evaluarea impactului asupra mediului, fiind respectate toate procedurile legale prevăzute de legislația în vigoare.
Astfel, Ministerul Mediului s-a încadrat plenar în rigorile legislației de mediu, respectând expres toate cerințele legislației naționale în vigoare și confirmând prin studii concrete că acest tip de obiecte nu aduc impact negativ asupra mediului și sănătății populației.
Reieșind din faptul că, Studiul de fezabilitate pentru crearea Centrului a generat nefondat un șir de dispute cu autoritățile publice locale și disensiuni în rândul populației, Ministerul Mediului a renunțat la posibilitatea amplasării Centrului în or. Sângera, pe motive de oportunitate. Despre deciziile luate au fost informate autoritățile publice locale, Consiliul or. Sângera, cât și instituțiile statului, urmare a sesizărilor parvenite în adresa ministerului.
Scrisorile adresate către Consiliul or. Sângera, pot fi solicitate de la autoritățile publice locale, pentru a lua cunoștință despre informația furnizată.
Astfel, continuarea adresărilor la acest subiect și organizarea protestelor este inutilă, iar îngrijorarea și nemulțumirea populației cât și a autorităților publice locale pentru un obiect care nu se planifică a fi construit în localitatea dată, este nefondată și lipsită de temei juridic. 
În partea ce ține de participarea Ministerului Mediului la întrunirile preconizate în data de 28 mai 2017, specificăm că, reprezentanții ministerului nu vor participa la astfel de ședințe, din motiv că, în cadrul întrunirilor organizate anterior le-a fost lezată onoarea, demnitatea și reputația profesională, fiind bruscați și intimidați, astfel demonstrând lipsa totală de respect față de instituțiile statului care promovează politicile în domeniul protecției mediului.
În concluzie, reiterat menționăm că prin deciziile sale, Ministerul Mediului a renunțat definitiv la amplasarea Centrului de gestionare a deșeurilor periculoase or. Sângera și nu mai revine la acest subiect.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009602