Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Republica Moldova premiată în cadrul „Inventory Awards 2017”

3Republica Moldova a aderat la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi la data de 16 martie 1995, prin Hotărîrea Parlamentului nr. 399-XII. Acest tratat constituie un cadru comun pentru cooperarea transfrontalieră privind poluarea aerului. Din data când a fost încheiată la Geneva în 1979, Convenția a fost primul instrument internațional care se ocupă cu problemele de poluare a aerului pe o bază regională largă. În afară de stabilirea principiilor generale ale cooperării internaționale pentru prevenirea și reducerea poluării aerului, Convenția stabilește un cadru instituțional care reunește domeniul cercetării și al politicilor.

Convenția a contribuit în mod substanțial la elaborarea legislației internaționale în materie de mediu și a creat cadrul esențial pentru controlul și reducerea daunelor aduse sănătății umane și mediului cauzate de poluarea atmosferică transfrontalieră. Acesta este un exemplu de succes cu privire la ceea ce se poate realiza prin cooperarea interguvernamentală.

MoldovaÎn acest sens, fiind parte la Convenție, Republica Moldova are obligația de a prezenta secretariatului Convenției rapoarte privind emisiile de poluanți, în termenele și conform cerințelor stabilite. Calitatea inventarierilor și a rapoartelor sunt evaluate după următoarele criterii: transparență, integralitate, consecvență, comparabilitate și precizie. În acest an, Republica Moldova a fost nominalizată la două categorii în cadrul IIR awards 2017 nominations: „best small country IIR” și „significant IIR improvements”. Urmare a votării de către juriul format din experți internaționali, Republica Moldova a fost desemnată câștigătoare la categoria „best small country IIR” , respectiv i s-a conferit acest premiu. Aprecierea dată constituie o încurajare pentru experții naționali în vederea continuării eforturilor depuse pentru îmbunătățirea calității rapoartelor și inventarelor.

 
Notă

De ce este importantă cooperarea la nivel regional în domeniul protecției atmosferei, conform unei publicații a Agenției Europene de Mediu https://www.eea.europa.eu/ro/publications/semnale-de-mediu-2013-aerul

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009602