Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

17 iunie – Ziua Mondială pentru combaterea deşertificării şi a secetei

desertificareAnual, la data de 17 iunie este marcată Ziua Mondială pentru combaterea deşertificării şi a secetei, cu scopul de a fi conştientizată necesitatea stopării/încetinirii procesului de deşertificare/degradare  şi pentru diminuarea efectelor secetei. Marcarea acestei zile reprezintă o ocazie pentru a reliefa existenţa soluţiilor, care pot fi implementate adecvat, cu participarea comunităţii şi prin cooperarea tuturor părţilor implicate.

Ziua Mondială pentru combaterea deşertificării  este  marcată din anul 1995, având scopul de a sensibiliza opinia publică  si de a conjuga  eforturile comunităţii internaţionale în lupta comună împotriva deşertificării şi a efectelor secetei. Aceasta este o oportunitate  de a reaminti tuturor  despre importanţa  inofensivității şi a fertilităţii solului pentru un viitor durabil.

 În acest an, sloganul sub care se celebrează această zi este: „Pământul nostru. Casa noastră. Viitorul nostru“.

Degradarea terenurilor este o mare provocare pentru toate sectoarele de dezvoltare din Republica Moldova. Rata anuală de pierdere a terenurilor productive și a solurilor fertile în Republica Moldova este de 6.400 ha, iar circa (880,000 ha) din suprafața totală a acestora se află în stare de degradare.

Iniţiativa Globală a Convenției ONU pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD) privind Neutralitatea Degradării Terenurilor (NDT) urmărește încurajarea unor măsuri duble pentru a evita degradarea terenurilor, combinată cu măsuri de inversare a proceselor de degradare, menite să promoveze realizarea în perspectivă pe termen lung a lipsei pierderii nete a terenurilor și a solurilor productive.

Moldova s-a alăturat Inițiativei Globale UNCCD privind Neutralitatea Degradării Terenurilor (NDT) în 2016, cu obligația de a sprijini procesul național de stabilire a ţintelor NDT la nivel național. În acest scop, Guvernul acordă prioritate intervențiilor decizionale eficiente pentru a asigura durabilitatea sectorului agricol național, prin conjugarea eforturilor pentru a stopa degradarea terenurilor şi pentru a continua restabilirea celor degradate.

Ministerul Mediului, în cooperare cu părţile responsabile din cadrul Guvernului şi cu implicarea societății civile va elabora Strategia Națională şi Planul de Acțiuni privind promovarea sustenabilităţii sectorului funciar în scopul atingerii Obiectivelor Dezvoltării Durabile din Agenda 2030 a ONU.

Principalele intervenții în direcția promovării sustenabilităţii sectorului funciar și realizării în perspectivă pe termen lung a pierderii zero a terenurilor productive, prevăzute de  Guvernul Republicii Moldova, conțin următoarele acțiuni:

  •  îmbunătăţirea stării şi calităţii a 880.000 ha de terenuri degradate prin excluderea terenurilor neproductive şi degradate şi transferul acestora în fondul special de "recuperare" pentru o restaurare ecologică;
  • creşterea suprafeţelor de păduri cu până la 15% prin plantarea a 150.000 ha de păduri pentru a promova durabilitatea sectorului funciar şi pentru a contribui la creşterea serviciilor de biodiversitate şi a stocurilor de carbon într-un climat în schimbare;
  • crearea centurii naturale (verzi) de benzi de protecție a terenurilor agricole pentru conservarea solurilor, se prevede ca benzile de protecţie să acopere 3,5% (60,000 ha) din întreaga suprafaţă agricolă şi să fie reabilitate 3,000 ha din benzile distruse;
  • remedierea a 1,588 de situri contaminate cu poluanţi organici persistenţi,  prevenirea acumulării pesticidelor şi a altor substanţe chimice periculoase.

În acest context, implementarea agendei naționale privind schimbările climatice şi a conservării biodiversităţii depinde în mare măsură de Iniţiativa Globală a Convenției ONU pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD) privind Neutralitatea Degradării Terenurilor (NDT) şi necesită stabilirea unor obiective eficiente bazate pe ştiinţă, susţinute plenar prin implicarea largă a factorilor de decizie și a părților interesate.

 

 

 

 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3010131