Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Ministerul Mediului a convocat o ședință pentru identificarea soluțiilor privind problema gestionării deșeurilor în municipiul Chișinău

TintMinisterul Mediului, la indicația Prim-ministrului, dlui Pavel Filip, la data de 11.07.2017 a convocat o ședință referitor la examinarea demersului dlui Nistor Grozavu, viceprimarul mun. Chișinău, prin care se solicita identificarea soluțiilor de rezolvare a problemei gestionării deșeurilor în municipiul Chișinău și întreprinderea acțiunilor imediate, care urmează a fi realizate de către Primăria mun. Chișinău în acest sens.
La ședință au participat reprezentanții Ministerului Mediului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,  Primăriei mun. Chișinău și Î.M. Regia ,,Autosalubritate”.
Acțiunile propuse de Primăria mun. Chișinău pentru depozitul din com. Țânțîreni, sunt axate pe: consolidarea și etanșarea digului existent; amenajarea depozitului ecologic cu aplicarea unei fundații impermeabile, instalarea sistemelor de colectare a levigatului și a biogazului, drenarea apelor pluviale; instalarea unei stații moderne de epurare a levigatului, rezultat din depozitarea deșeurilor menajere; construcția clădirilor operaționale, achiziționarea echipamentului operațional, construcția căilor interioare; reconstrucția drumului de acces spre depozit; achiziționarea transportului modern pentru transportarea deșeurilor menajere în scopul evitării poluării fonice și scurgerilor de lichid pe teritoriul com. Țânțăreni; instalarea echipamentelor de monitorizare a factorilor de mediu din preajma depozitului.
tint2După o examinare detaliată a acțiunilor propuse, participanții au identificat unele aspecte importante care ar favoriza soluțtionarea cu succes a problemei deșeurilor prin sincronizarea activităților propuse de Primăria mun. Chișinău cu cele planificate de echipa experților BERD, prevăzute pentru modernizarea depozitului din com. Țânțăreni, concomitent, să fie elaborată o schemă de depozitare temporară la depozitul din com.Țânțăreni și coordonată cu experții BERD; obligatoriu să fie efectuată expertiza ecologică de stat a proiectelor de execuție; la instalarea echipamentelor de monitorizare a factorilor de mediu în preajma depozitului să se țină cont de toți factorii de mediu.
Menționăm că, în conformitate cu prevederile Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248 din 10.04.2013, se propune regionalizarea managementului deșeurilor prin divizarea teritorială a țării în 8 regiuni de management al deșeurilor, amenajarea depozitelor regionale de deşeuri și închiderea depozitelor de deşeuri neconforme cu cerinţele Uniunii Europene. Autoritățile publice locale urmează să creeze asociații de management al deșeurilor la nivel de regiune.
În acest sens, cu suportul partenerilor străini a fost inițiată elaborarea Studiilor de Fezabilitate (SF) pentru 8 Regiuni de management al deșeurilor, în toate Regiunile de management al deșeurilor (RMD).
În ceea ce privește construcția depozitului din Regiunea de management al deșeurilor (RMD) nr.4 (mun. Chișinău, raioanele: Străşeni, Hânceşti, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni și s.Cocieri), la momentul actual Compania COWI, prin intermediul proiectului ,,Pregătirea proiectelor de management al deşeurilor solide în trei regiuni din Moldova”, finanțat de către Banca Europeană de Investiții (BEI) dezvoltă studiul de fezabilitate pentru această regiune. Construcția depozitului regional și a infrastructurii de management integrat al deșeurilor, poate fi realizată numai după identificarea unei locații și aprobarea acesteia de către autoritatea publică locală, pe teritoriul căreia se va afla acest teren.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002921