Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Atelier de lucru asupra elaborării unei foi de parcurs pentru transpunerea Directiva UE privind controlul emisiilor de compuși organici volatili

0499editÎn perioada 31 iulie – 4 august,  la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  în cadrul Proiectului regional GIZ „Crearea capacităților necesare pentru atingerea angajamentelor UE în domeniul schimbărilor climatice în țările Parteneriatului Estic (EaP Climate)”, a avut loc misiunea expertului GIZ, Richard Schlachta, pentru dezvoltarea unei foi de parcurs întru implementarea Directivei UE 1994/63 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV), rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților (Petrol Stage I).
La Atelierul de lucru organizat de către expert au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Ministerului Economiei și Infrastucturii, agenți economici de la companii petroliere, precum și alți reprezentanți ai instituțiilor de resort. În cadrul Atelierului, expertul german a prezentat informații referitor la problema compușilor organici volatili și a măsurărilor ce se întreprind în Europa, cerințele prezentei Directive cu exemplificarea celor mai bune practici.
Specialiștii Inspectoratului Ecologic de Stat au prezentat situația terminalelor și a stațiilor de carburanți din Moldova. Grupul de lucru a efectuat vizite în teren la terminale și stații de carburanți și a purtat discuții cu operatorii terminalelor, dialogul s-a axat pe elaborarea unei foi de parcurs și implementarea cerințelor conform Directivei UE, cu luarea în calcul a recomandărilor ce au parvenit din partea părților interesate, dar și următorii pași care vor fi întreprinși în acest sens.
0509editTotodată, menționăm că, în cadrul Ministerului a fost elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produsele petroliere, care transpune Directiva UE și va fi îmbunătățit urmare misiunii expertului.
Directiva 94/63/CE vizează combaterea poluării aerului prin reducerea emisiilor de compuși organici volatili din operațiuni, instalații, vehicule și rezervoare utilizate pentru depozitarea, încărcarea, transportul carburanților de la un terminal la altul, sau de la un terminal la o stație de distribuire a carburanților.
Emisiile de COV reprezintă o contribuție semnificativă la poluarea aerului și contribuie la formarea ozonului troposferic. Emisiile de COV, inclusiv vaporii de benzină dintr-un stat pot contribui la problemele de calitate a aerului în alte țări. COV emiși, ca și poluanții secundari, cum ar fi ozonul, sunt transportați în atmosferă pe distanțe lungi și pot avea efecte transfrontaliere nocive.
Controlul emisiilor de COV este necesar, întrucât emisiile COV contribuie la formarea de oxidanți fotochimici, cum ar fi ozonul, care în concentrație ridicată, pot dăuna sănătății umane, vegetației și materialelor, întrucât unele emisii COV din carburanți sunt clasificate drept toxice, cancerigene și teratogene.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002921