Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

9 august - Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și Parcurilor

parc1În fiecare an, la data de 9 august, în întreaga lume este sărbătorită Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și Parcurilor, cu scopul de a aduce în atenția publică importanța conservării biodiversității.
Potrivit legislației Republicii Moldova privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,  sunt acceptate mai multe categorii de arii naturale protejate, definite în funcție de obiectivele de management atribuite: rezervație științifică; rezervație naturală; parc național, parc natural; monument al naturii; rezervație a biosferei; zonă umeda de importanta internațională (sit Ramsar).
În Republica Moldova, ariile naturale protejate constituie peste 157 mii ha, sau 4,65 procente din suprafața totală, dintre care 5 rezervații științifice cuprind 19378 ha, 1035 monumente ale naturii  au suprafaţa de 2907,2 ha, 63 rezervaţii naturale sunt amplasate pe o  suprafaţa de 8009  ha,  41 rezervaţii peisagistice au suprafaţa de 34200 ha, 21 monumente de arhitectură peisajeră, o gradină botanică și o grădină zoologică. Suprafaţa zonelor umede de importanţă internaţională constituie 94705,5 ha.
Zona verde a municipiului Chişinău este constituită din 10 parcuri silvice, șase parcuri, patru grădini publice şi 31 de scuaruri. În total, ele ocupă circa 3500 hectare.
Monumentele de arhitectură peisajeră, 21 la număr, de regulă, includ parcurile vechi create de diferiţi domnitori ai timpului respectiv. Exemplu de astfel de obiecte sunt multe: Parcul din com. Ţaul şi Parcul din preajma com. Mîndîc (Donduşeni), Parcul din com. Pavlovca (Briceni), Parcul din com. Ivancea (Orhei), Parcul „Leuntea” (Ştefan Vodă).
Parcurile joacă un rol deosebit de important în educația de mediu. Printre altele, parcurile ne ajută să înțelegem foarte bine conflictele ce pot apărea între dezvoltarea economică și protejarea mediului. Ne putem mândri cu rezervații științifice, rezervații naturale, un parc național, parcuri naturale, monumente ale naturii, rezervație a biosferei, sit Ramsar (zone umede de importanta națională,) sau sit al patrimoniului mondial natural.
La 12 iulie 2013, Parlamentul  Republicii Moldova a votat  Legea privind crearea Parcului Național Orhei. Primul de acest gen în Republica Moldova, Parcul Național Orhei cuprinde 33,8 mii de hectare şi include 18 comune din patru raioane - Orhei, Străşeni, Călăraşi şi Criuleni. Conform legii, Parcul Național Orhei va beneficia de un regim special de ocrotire şi conservare a speciilor de plante şi animale sălbatice, elementelor şi formaţiunilor cu valoare ecologică, ştiinţifică, recreaţională şi culturală deosebită, care există în această zonă. Cu un relief unic în Europa, Parcul Naţional Orhei oferă oportunităţi importante pe plan ştiinţific, educativ şi turistic, contribuind în același timp la stoparea degradării ecosistemelor forestiere, tăierilor ilicite de pădure, deteriorării pășunilor și pădurilor, gestionării durabile a ecosistemelor naturale, precum și la promovarea agriculturii ecologice și a ecoturismului.
plaja2Grădinile zoologice ne oferă  un amplu peisaj despre viețuitoarele sălbatice și au rolul de a promova protecția mediului, a conservării naturii și a speciilor rare și pe cale de dispariție. Printre obligațiile administratorilor grădinilor zoologice se numără participarea activă la activități de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor, schimburi de informații referitoare la conservarea speciilor și, acolo unde este cazul, la înmulțirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural, educarea și sensibilizarea publicului cu privire la protejarea biodiversității, adăpostirea animalelor în condiții care să corespundă cerințelor biologice și de conservare.
Grădina Zoologică din Chişinău a fost fondată la 9 mai 1978 și este unica din Republica Moldova. Iniţial, Grădina Zoologică număra doar 60 de specii de animale. În prezent colecţia instituţiei numără 725 de exemplare, care include 165 de specii ale faunei de pe toate continentele, cu excepţia Antarctidei, inclusiv animale rare şi ameninţate cu dispariţia, incluse în Cartea Roşie Internaţională şi în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Odată cu dezvoltarea oraşelor, intensificarea industrializării şi sporirea traficului rutier, crearea zonelor verzi şi gestionarea mai bună a celor existente a devenit un imperativ al urbanismului modern. Ele înfrumuseţează locul de viaţă şi de muncă, îmbracă într-o haină vegetală atractivă cadrul arhitectural al oraşelor, contribuind la ameliorarea microclimatului, purificând atmosfera de praf şi substanţe nocive, furnizează oxigenul necesar vieţii, constituind în acelaşi timp un mediu estetic pentru recreere.
Toţi ne bucurăm de beneficiile aduse de parcuri şi grădini zoologice astfel că toţi suntem responsabili de protejarea lor. Fiecare parc şi loc în care ne petrecem timpul liber şi ne aduce mai aproape de natură trebuie înainte de toate respectat.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului manifestă o permanentă preocupare pentru conservarea biodiversităţii biologice şi peisajere şi consideră că toţi membrii societăţii ar trebuie să se implice în luarea deciziilor de mediu, în comun să dezvoltăm o viziune de consumaţie corectă, pentru ca satisfacerea necesităţilor vitale ale prezentului să nu compromită calitatea vieţii generaţiilor viitoare.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002921