Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Şedinţă a Comisiei Naţionale

ComunicatLa Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a avut loc şedinţa Comisiei Naţionale (CN) pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CCONUSC), precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto.

         Şedinţa a fost prezidată de către dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale,  preşedinte al Comisiei. La întrunire au participat de asemenea dl Sergiu Sococol, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanţi ai ministerelor, Academiei de Ştiinţe, instituţiilor ştiinţifice, administraţiei publice locale, altor organizaţii interesate.

Pe agenda de lucru a şedinţei au fost înscrise următoarele chestiuni:

- Prezentarea documentaţiei de proiect „Recuperarea biogazului şi producţia de energie la poligonul de deşeuri din Ţînţăreni, Chişinău, Republica Moldova” ;

- Prezentarea Notei Ideii de Proiect „Construcţia staţiei de cogenerare cu capacitatea de 31 MW la IS „Tiratex” or. Tiraspol, Republica Moldova”;

- Prezentarea adresării Oficiului Finanţării de Carbon al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

         A fost accentuată importanţa implementării unor asemenea proiecte pentru Republica Moldova, precum şi necesitatea perfectării proiectelor în vederea respectării cerinţelor de protecţie a mediului şi dezvoltării durabile a societăţii.

Vizita experţilor Comisiei Europene

foto europaLa 27 ianuarie 2008, la minister s-au aflat în vizită experţii Comisiei Europene pentru identificarea priorităţilor în acordarea asistenţei comunitare Republicii Moldova prin Programul Naţional Indicativ planificat pentru anii 2011-2013.

Dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale,  a mulţumit echipei pentru atenţia acordată şi a prezentat trei domenii prioritare pentru MERN în scopul obţinerii asistenţei tehnice. Pentru managementul integrat al deşeurilor este necesară elaborarea unei strategii şi a unui proiect-pilot cu privire la schema de amplasare a zonelor şi rampelor de depozitare a deşeurilor. Un alt domeniu îl constituie adaptarea la schimbările climatice prin promovarea tehnologiilor prietenoase mediului, contribuindu-se astfel la reducerea gazelor cu efect de seră. Cel de-al treilea domeniu ţine de conservarea diversităţii biologice.

În prezent este în derulare Programul Naţional Indicativ pentru anii 2007-2010 cu un buget total de 209.7 mln. euro. Printre domeniile prioritare în perioada de referinţă se numără sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare, transportul şi asistenţa socială.

Şedinţă de lucru la Iargara

La 22 ianuarie 2009  la Iargara, r-nul Leova, a avut loc o şedinţă de lucru la care au participat dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale, dl Mihail Pencov, vicedirector al Agenţiei „Apele Moldovei”, dl Ion Gudumac, preşedintele raionului Leova, alţi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale. În cadrul şedinţei s-a convenit asupra necesităţii conjugării eforturilor autorităţilor publice centrale şi ale celor locale pentru ca în termeni restrînşi să se implementeze prima etapă a proiectului de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare a oraşului Iargara. Sursele financiare pentru realizarea primei etape a acestor lucrări în sumă de cca 7,3 mln lei sunt alocate din sursele Fondului Ecologic Naţional al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. Pentru început vor fi aprovizionate cu apă potabilă instituţiile de menire social-culturală şi o parte din locuitorii din zona centrală a oraşului.

A 3-a şedinţă la nivel înalt privind transportul, mediul şi sănătatea

Ivanov2009În perioada 22-23 ianuarie  2009 dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, va  participa la cea de-a treia Şedinţă europeană  la nivel înalt privind  Mediul, Transportul şi Sănătatea cu genericul „Stabilirea relaţiei dintre căile de dezvoltare a transportului în raport cu sănătatea, mediul ambiant şi bunăstarea”, care va avea loc la Amsterdam (Olanda).

  Şedinţa este organizată de către  Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite, Biroul Regional European al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Guvernul Olandei în cadrul Programului Pan-european Transport, Mediu şi Sănătate. Scopul principal al acestei Şedinţe este elaborarea unor poziţii strategice comune referitor la dezvoltarea şi promovarea în regiune a unui sistem de transport sănătos şi durabil sub aspect ecologic. De asemenea, vor fi aprobate acţiuni concrete la nivel naţional în domeniu.

La Şedinţă vor participa miniştri ai mediului, transportului şi sănătăţii,  reprezentanţi ai instituţiilor internaţionale donatoare şi alţi reprezentanţi din ţările membre ale Comisiei Economice a ONU pentru Europa.

Conform Agendei vor fi discutate următoarele întrebări:

-        rezultatele obţinute şi perspectivele Programului european „Transport, Mediu, Sănătate”;

-        nivelul de durabilitate ecologică a transportului din spaţiul european;

-        experienţa soluţionării problemelor mediului ambiant, transportului şi sănătăţii în perioada existenţei Programului.

Dna ministru Violeta Ivanov va prezenta comunicări privind starea actuală şi tendinţele creării unui transport durabil şi prietenos mediului în ţara noastră şi va informa asistenţa despre rezultatele seminarului regional cu acelaşi generic care a avut locla Chişinău în octombrie 2008.

Asigurarea locuitorilor or.Străşeni cu apă potabilă

Straseni1La 21.01.2009 preşedintele Republicii Moldova dl Vladimir Voronin  a participat la ceremonia de dare în exploatare a apeductului magistral Micăuţi-Străşeni. La eveniment au fost prezenţi dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, dl Veaceslav Iordan, directorul Agenţiei „Apele Moldovei”, reprezentanţi ai autorităţilor publice din teritoriu. Sursele financiare pentru construcţia apeductului au fost alocate din Fondul Ecologic Naţional al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. Costul total al acestor lucrări este de cca 11,7 mln lei. Pînă în prezent au fost repuse în funcţie trei fîntîni arteziene şi reconstruite rezervoarele de apă potabilă. Administraţia raionului Străşeni şi Agenţia „Apele Moldovei” urmează să întreprindă măsuri de restabilire a reţelelor de apă şi canalizare din oraş.

Apă potabilă pentru locuitorii oraşului Iargara

IordanLa iniţiativa ministrului ecologiei şi resurselor naturale Violeta Ivanov a fost convocată o şedinţă de lucru în problema aprovizionării cu apă potabilă a populaţiei or.Iargara, r.Leova,  la care au participat Veaceslav Iordan, directorul Agenţiei „Apele Moldovei” şi Valeriu Catrinescu, directorul Institutului „Acvaproiect”.

În prezent localitatea Iargara, cu o populaţie de peste 4,5 mii locuitori, se aprovizionează cu apă din 310 fîntîni de mină, din care doar 8 au apă potabilă. În foarte multe fîntîni s-a constatat prezenţa substanţelor petroliere.

Pentru a asigura întreaga localitate cu apă potabilă şi canalizare este necesar de a construi 39 km reţea de apeduct, 29,3 km reţea de canalizare şi o staţie de epurare, apa urmînd a fi livrată din rîul Prut.

Participanţii la şedinţă au adoptat decizia de a lansa prima etapă a construcţiei, în urma căreia va fi aprovizionată cu apă potabilă zona centrală a oraşului şi instituţiile publice, sursele fiind alocate din Fondul Ecologic Naţional.

Elevii Liceului “N. Milescu-Spătaru” în vizită la Minister

Foto eleviUn grup de elevi de la la Liceul “N. Milescu-Spătaru” din Chişinău au fost în vizită la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. Ei au fost primiţi de către dna ministru Violeta Ivanov.

În cadrul întrevederii elevii au relatat despre unele rezultate ale activităţii lor în cadrul Clubului Ecologic ce activează cu succes în această instituţie de învăţămînt. Doamna ministru a fost informată despre participarea membrilor Clubului la diverse acţiuni de îngrijire a spaţiilor verzi adiacente liceului, precum şi la plantarea arborilor şi arbuştilor pe un teren supus eroziunii din vecinătate. 

Apreciind la justa valoare performanţele membrilor Clubului, dna Violeta Ivanov i-a îndemnat pe elevi să atragă un număr mai mare de colegi la realizarea activităţilor practice de protecţie a mediului, iar după absolvirea liceului să-şi continue studiile în acest domeniu atît de important pentru ţară.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919