Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Conferinţă de presă consacrată Zilei internaţionale a protecţiei stratului de ozon

conferinta OzonLa 16 septembrie 2008, MERN, a organizat o conferinţă de presă consacrată Zilei internaţionale a protecţiei stratului de ozon. În această zi, la 16.09.1987 la Montreal, Canada, a fost semnat Protocolul privind substanţele care distrug stratul de ozon. Anterior, în 1985, la Viena, Austria, a fost semnată Convenţia pentru protecţia stratului de ozon.

Republica Moldova nu produce nici una din SDO reglementate de Protocolul dela Montreal.

Ţara noastră a devenit parte la Convenţie şi la Protocol în anul 1996. În scopul implementării acestor documente a fost elaborat Programul Naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon. Pentru coordonarea procesului de implementare a Planului de acţiuni al Programului naţional, pe lîngă minister a fost creat Oficiul „Ozon”. Din momentul instituirii Oficiul „Ozon” a implementat patru proiecte. În cadrul oficiului:

Foto utilaja fost elaborat şi adoptat Regulamentul cu privire la regimul comercial al substanţelor care distrug stratul de ozon (SDO);

a fost creat sistemul de licenţiere al importatorilor şi utilizatorilor de SDO;

au fost stabilite cotele şi taxele de import ale SDO;

au fost organizate şase Centre naţionale de reciclare a agenţilor frigorifici;

se realizează Programul de sprijin financiar al iniţiativelor companiilor comerciale şi industriale în scopul reutilării instalaţiilor cu utilizarea agenţilor inofensivi faţă de stratul de ozon.


La conferinţa de presă au participat dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale, V.Căldăruş, şef adjunct Direcţie MERN, A.Tărîţă, managerul Oficiului „Ozon”, V.Cartofeanu, decan, facultatea de Мecanică şi Management Industrial, UTM, N.Bujureanu, dr. hab., Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, conducătorii întreprinderilor SA „LACTIS”, „ANIFRIG” SRL, SC „ECOLUX” SRL, SA „FRIGOMAŞ” SRL., care au beneficiat de suport financiar pentru retehnologizarea întreprinderilor. 

Şedinţa Comitetului de supraveghere a proiectului UE „Utilizarea durabilă a stepelor euroasiatice”

La 11 septembrie curent a avut loc cea de-a treia şedinţă a Comitetului de supraveghere a proiectului Uniunii Europene „Utilizarea durabilă a stepelor euroasiatice”. Şedinţa a fost prezidată de către dl I.Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale.

         La şedinţă au participat reprezentanţi ai ţărilor implicate în proiect: Federaţia Rusă, Moldova şi Ucraina. Proiectul cuprinde zone de stepă din regiunea Rostov (Federaţia Rusă), raionul Cahul (Republica Moldova) şi sectoare reprezentative din regiunile Odesa şi Lugansk (Ucraina).

         În cadrul şedinţei au fost puse în discuţie un şir de chestiuni ce ţin de:

-          modificarea funcţională a destinaţiei solurilor şi perspectivele restabilirii sectoarelor de stepă;

-          proiectul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) de susţinere a businessului mic şi mijlociu pentru dezvoltarea durabilă a stepelor (Pro Business Support for Sustainable Steppe Development).

În final, a fost aprobat Raportul intermediar privind mersul implementării proiectului.

         În cadrul aceluiaşi proiect, luni, 15 septembrie 2008, va avea loc seminarul cu genericul „Politica de dezvoltare rurală pentru Republica Moldova”. 

Colaborarea MERN - TACIS

TacisLa 11.09.08, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a avut o întrevedere cu dl Alexandr Klitco, manager al proiectelor Uniunii Europene în Ukraina, Belarusi şi Moldova.

         În cadrul întrunirii au avut loc discuţii privind implementarea în Republica Moldova a diverselor proiecte de mediu finanţate prin intermediul TACIS. Majoritatea proiectelor realizate în ultimul deceniu cu suportul TACIS s-au axat pe aproximarea legislaţiei naţionale de mediu la directivele Uniunii Europene şi în prezent statul nostru depune eforturi considerabile pentru crearea unui cadru legislativ modern.

În acest context, dna V.Ivanov a propus să se examineze posibilităţile de finanţare de către TACIS a proiectelor aplicative. În special au fost discutate proiecte ce ţin de domeniul guvernării apelor, managementului deşeurilor, proiectul Comunicarea în bazinul Mării Negre ş.a.

Prezentarea rezultatelor Acţiunii Naţionale «Rîu curat de la sat la sat»

Riu curatLa 12 septembrie 2208, în cadrul unei conferinţe de presă ministrul ecologiei şi resurselor naturale Violeta Ivanov a prezentat totalurile Acţiunii Naţionale „Rîu curat de la sat la sat”, lansată la 22 martie curent cu ocazia Zilei Mondiale a Apelor.

         Acţiunea s-a impus ca o manifestare de curăţare a albiilor rîurilor şi fîşiilor lor de protecţie de deşeuri. Autorităţile locale, de comun cu serviciile desconcentrate în teritoriu ale ministerului, au organizat lucrările de scoatere din albiile rîurilor a diverselor materiale din plastic, metal uzat şi alte deşeuri. La podurile peste rîuri au fost instalate insemne cu denumirile cursurilor apelor curgătoare.

         Grupul de lucru al ministerului, care a monitorizat în permanenţă calitatea lucrărilor, a propus menţionarea autorităţilor ce au asigurat curăţarea calitativă a rîurilor cu diplome şi premii băneşti. Foarte bine au fost organizate aceste lucrări în municipiul Bălţi, şi raioanele Criuleni, Donduşeni, Ocniţa, Ştefan-Vodă, în care albiile rîurilor s-au curăţat  pe toată lungimea lor. În aceste raioane au fost nominalizate pentru premiere cîte trei primării din fiecare raion. În alte 12 raioane, în care s-au curăţat pînă la 75% din lungimea totală a rîurilor, care curg pe teritoriul lor, au fost nominalizate cîte două primării, în celelalte raioane – cîte o primărie.

         De asemenea, s-a adoptat decizia de a fi menţionate colectivele participante la acţiune şi Inspecţiile ecologice care au organizat cel mai bine acest proces.

         În total din Fondul Ecologic Naţional pentru premierea participanţilor a fost alocată suma de 465.000 lei.

         Aducîndu-le sincere mulţumiri tuturor participanţilor la acţiune pentru succesele obţinute, dna Violeta Ivanov a concluzionat că acţiunea va continua şi în anul viitor, iar sumele pentru premierea învingătorilor vor fi dublate.

Experţii Băncii Mondiale la MERN

Pe data de 11 septembrie, la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale s-a aflat în vizită de lucru un grup de experţi ai Băncii Mondiale.

         Ministrul ecologiei şi resurselor naturale Violeta Ivanov şi viceministrul Ion Apostol au informat oaspeţii despre priorităţile actuale ale protecţiei mediului  în ţara noastră în contextul hazardurilor naturale din vara aceasta.

         Discuţiile s-au axat pe extinderea posibilităţilor de colaborare în domeniul protecţiei mediului şi examinarea posibilităţilor de atragere a investiţiilor pentru  implementarea proiectelor de dezvoltare a tehnologiilor nonpoluante în ţara noastră; dezvoltarea noilor proiecte în cadrul Acordului existent de cumpărare-vînzare a reducerilor de emisii; dezvoltarea noilor proiecte cu finanţarea de carbon (în baza posibilelor noi finanţări din partea Guvernului Japonez, SIDA şi al BM); activitatea posibilă a Unităţii Finanţării de Carbon în calitate de coordonator al Programului Regional de Eficienţă Energetică în Sectorul de Apă şi Canalizare, cu participarea proiectelor din domeniu din Azerbaijan, Belarus şi Moldova.

         S-a specificat necesitatea implementării proiectelor legate de reducerea emisiilor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare.

Prezentarea rezultatelor proiectului „Monitoringul apelor de suprafaţă şi protecţia contra inundaţiilor în bazinul rîului Răut”

La 11 septembrie curent la Serviciul Hidrometeorologic de Stat a avut loc şedinţa de prezentare a rezultatelor implementării proiectului „Monitoringul apelor de suprafaţă şi protecţia contra inundaţiilor în bazinul rîului Răut”.

Proiectul a fost realizat în conformitate cu Memorandumul dintre Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Cehia.

La şedinţa de prezentare a rezultatelor proiectului din partea Republicii Moldova au participat ministrul ecologiei şi resurselor naturale Violeta Ivanov, directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat Valeriu Cazac, consilierul Ambasadei Cehiei Pavel Klima, directorul companiei AQUATEST Vladimir Kolaja, managerul proiectului Helena Ptackova. Costul proiectului se estimează la valoarea de cca 300000 euro.

         În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activităţi:

-          studiul de cunoaştere a terenului;

-          colectarea caracteristicilor hidrografice şi hidrologice;

-          determinarea locurilor potrivite pentru amplasarea a 5 secţiuni hidrometrice (r.Răut – postul hidrologic (p/h) Teleneşti, p/h Bălţi, p/h Jeloboc; r.Cubolta – p/h Cubolta; r.Căinar – p/h Sevirova).

Proiectul a fost realizat cu concursul Companiei cehe „AQUATEST” care a demonstrat o înaltă pregătire a specialiştilor săi în domeniul vizat.

În urma realizării proiectului Serviciul Hidrometeorologic de Stat a reuşit să automatizeze reţeaua de monitoring în bazinul rîului Răut, care va servi drept model pentru modernizarea întregii reţele de monitoring hidrologic din Republica Moldova.

     Viiturile din lunile iulie-august 2008 în bazinele rîurilor Nistru şi Prut au demonstrat necesitatea modernizării reţelei de monitoring hidrologic cu staţii automate care funcţionează în regim on-line, fapt ce va contribui la prevenirea situaţiilor critice.

         Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al RM va continua împreună cu Ministerul Mediului al Republicii Cehia activităţile de soluţionare a mai multor probleme de mediu.

Participarea dnei ministru V.Ivanov la Şedinţa Biroului Grupului Special (GSL) în domeniul protecţiei mediului al OECD

Ivanov2Doamna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a participat în calitate de co-preşedinte al Biroului Grupului Special (GSL) în domeniul protecţiei mediului al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) la şedinţa ordinară a acestuia, care s-a desfăşurat la Paris, Franţa, la 05.09.08. Scopul principal al întrunirii a fost evaluarea progresului realizat în implementarea Programului de lucru al GSL în domeniul protecţiei mediului pe anul 2008.

În cadrul şedinţei a fost aprobat bugetul şi Programul de lucru pe anul 2009 şi  a fost pusă în  discuţie reforma procesului „Un Mediu pentru Europa”.

Activităţile OECD pentru anul 2008 sunt axate pe realizarea unor acţiuni, care sunt prioritare şi pentru ţara noastră:

- soluţionarea problemelor aprovizionării populaţiei rurale şi urbane cu apă potabilă în contextul managementului integrat al resurselor acvatice;

- reforma politicii de mediu, în special, consolidarea capacităţilor instituţiilor de protecţie a mediului;

- implementarea noilor instrumente ale politicii de mediu.

Importanţa  participării la această şedinţă este legată de faptul că Republica Moldova este co-preşedinte al Biroului GSL din partea Ţărilor Europei de Est, Caucaz şi Asia Centrală(EECAC), ca reprezentant ales din cadrul membrilor Ţărilor EECAC pentru promovarea intereselor politicii de mediu la nivel guvernamental în OECD.

 Cu suportul OECD în Republica Moldova au fost implementate un şir de proiecte în domeniul aproximării legislaţiei naţionale în domeniul mediului la Directivele Uniunii Europene şi elaborate noi standarde de calitate a apelor de suprafaţă.

Dna ministru V.Ivanov, în calitate de co-preşedinte al Biroului, a  prezentat în cadrul şedinţei noi propuneri de proiecte în domeniul protecţiei mediului.    

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2943286