Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Archive

Title Body Post datesort ascending
Revista presei: Europa poate deveni primul continent neutru din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de seră

În vederea atingerii obiectivului de neutralitate a emisiilor, sunt necesare investiții nu numai în producția de energie regenerabilă, ci și în electrificarea transporturilor și a sistemelor de încălzire, în producția de energie din hidrogen și în infrastructură pentru rețele inteligente, potrivi

12/09/2019 - 14:19
TED, YouTube și Leonardo di Caprio lansează o nouă inițiativă climatică

12/09/2019 - 09:29
Participarea la seminarul cu tematica "Aspecte de gen în managementul apelor"

Seminarul cu tematica "Aspecte de gen în managementul apelor" a avut loc la Kiev, Ukraina la data de 28 noiembrie 2019 și a fost organizat de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, unde a întrunit reprezentanții din domeniul mediului din Republica Moldova și Ucraina.

12/06/2019 - 09:28
Ședința de lucru referitor la deșeurile de echipamente electrice și electronice

La data de 03.12.2019, Direcția reglementare și acte permisive de mediu din cadrul Agenției de Mediu, a organizat ședința de lucru privind abordarea aspectelor ce țin de implementarea prevederilor Legii nr.

12/05/2019 - 15:08
Din nou 25: Au început discuțiile privind schimbările climatice COP25 la Madrid

12/05/2019 - 10:18
Ziua Mondială a Solului

12/05/2019 - 09:14
Depunerea jurămîntului de către funcționarul debutant a Agenției de Mediu

La, 04 decembrie 2019, în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă de 6 luni a funcționarului public debutant, un angajat a Agenției de Mediu din cadrul Direcției management informațional integrat de mediu a depus jurămîntul funcționarului public.

 

12/04/2019 - 15:44
În atenția pescarilor sportivi și amatori

Agenția de Mediu ține să Vă informeze că, eliberarea permiselor de pescuit sportiv, amator și agrement pentru anul 2020 se va efectua doar prin intermediul sistemului informațional e-Pescuit.

12/04/2019 - 12:06
Anunţuri privind organizarea consultărilor publice

ANUNŢ

privind consultarea publică a proiectului Strategiei de comunicare a informației de mediu 2020-2022

 

 

12/03/2019 - 08:38
Buletin și hartă zilnică privind calitatea aerului atmosferic decembrie 2019

Buletin și hartă zilnică privind calitatea aerului atmosferic 09.12.2019

12/02/2019 - 16:18
96% dintre europeni spun că aruncă plastic în fiecare zi

11/29/2019 - 17:08
Parlamentul European declară situația de urgență privind clima și protecția mediului

Parlamentul European cere ca UE să se angajeze în cadrul Conferinței ONU să atingă un nivel zero al emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050.

11/29/2019 - 11:14
Misiunea de evaluare externă a proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă” la Agenția de Mediu

La 26.11.2019, în cadrul Agenției de Mediu a avut loc întrunirea cu misiunea de evaluare externă a proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație din Republica Moldova”, finanţat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) şi Agenţia Austriacă

11/26/2019 - 11:41
Conferința „Moldova in Fashion”: Moda, a doua cea mai poluantă industrie din lume

11/22/2019 - 13:53
Depunerea jurămîntului de către funcționarii debutanți ai Agenției de Mediu 11/22/2019 - 10:51
Inițiativa Zero Waste World în Europa

11/20/2019 - 09:48
Mediu sănătos indispensabil pentru economie durabilă și societate echitabilă

Schimbarea este o trăsătură constantă a planetei noastre. Însă schimbările actuale diferă de cele din trecut prin ritmul și amploarea lor fără precedent, precum și prin factorii și agenții care le cauzează.

11/18/2019 - 15:01
Depunerea jurămîntului de către funcționarii debutanți ai Agenției de Mediu

La, 14 noiembrie 2019, în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă de 6 luni a funcționarilor publici debutanți, 3 angajați ai Agenției de Mediu din cadrul Direcției monitoringul resurselor naturale au depus jurămîntul funcționarului public.

 

11/15/2019 - 22:45
Cea de-a 4-a reuniune a Comitetului de Supraveghere a Proiectului ENI SEIS II

4th steering ENI SEIS Moldova presentation_MT

 

11/15/2019 - 10:52
Buletinul Alertă privind poluarea Excepţională a apei r. Bîc, depistată în proba colectată din secțiunea or. Srășeni, aval, în data de 13 noiembrie 2019

Alertă privind poluarea Excepţională a apei r. Bîc, depistată în proba colectată din secțiunea or. Srășeni, aval, în data de 13 noiembrie 2019

11/15/2019 - 10:49
Date de contact
11/07/2019 - 11:53
Revista presei: Încă un record-cea mai caldă lună octombrie înregistrată vreodată în lume

 

11/06/2019 - 15:50
C3- Utilizarea totală a apei în Republica Moldova

Mesaje cheie

11/05/2019 - 16:51
indicatori de mediu documente 11/05/2019 - 16:47
C2- Captarea apelor dulci în Republica Moldova

 

Mesaje cheie

11/05/2019 - 16:42

Pages