Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

În atenția agenților economici care raporteaza gestionarea deșeurilor

Published on: Fri, 05/15/2020 - 19:00
Press Release Type: 

Agenția de Mediu ține să informeze agenții economici care în procesul de activitate generează/recepționează/colectează deșeuri, despre obligativitatea de raportare anuală a informației veridice cu privire la cantitatea totală a fiecărei categorii de deșeuri, precum și modul de gestionare a acestora.

 

Raportarea se face prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, accesând http://siamd.gov.md/.

 

Agenția de Mediu solicită insistent agenților economici, cât de curând posibil, de a accesa sistemul sus-menționat și a raporta online datele pentru anul 2019.

 

Vă informăm, că activitatea economică servește obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu legea, iar agentul economic este obligat să prezinte informații relevante și veridice autorităților competente. În caz contrar, agenții economici care nu se vor conforma prevederilor legale, vor fi sancționați în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Suport informațional în procesul de rapotatre: 022 820 748, 0689 85 483