Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Întrunirea de lucru dintre secretarul de stat al MADRM Maxim Popov și Consiliul național al ONG-urilor de mediu

Published on: Fri, 06/05/2020 - 12:18
Press Release Type: 

Pe data de 04.006 2020 reprezentanții Agenției de Mediu au participat la întrunirea de lucru dintre secretarul de stat al MADRM Maxim Popov și Consiliul național al ONG-urilor de mediu. În cadrul întrunirii au fost abordate un șir de subiecte ce vizează problemele de mediu din țară și măsurile care se întreprind de MADRM și instituțiile subordonate din domeniul mediului în vederea îmbunătțirii stării de lucruri în acest domeniu.

Printre subiectele discutate cu referire la activitatea Agenției de Mediu au fost:

1. Situația curentă cu privire la procesul de acreditare a Laboratorului de referință de mediu;

2. Procesul de elaborare a Raportului național starea mediului 2015-2018;

3. Aspecte problematice cu privire la procesul de implementare a legilor în domeniul prevenirii poluării mediului: Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu și Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică;

4. Aspecte cu privire la evaluarea și modificarea taxelor pentru actele permisive de mediu.

 

Cu referire la procesul de acreditare a Labortorului de Referință de Mediu dl Gîlcă Gavriil, șeful Direcției monitoringul calității mediului și dna Marina Lungu, șeful Laboratorului de Referință de Mediu au expus măsurile întreprinse de Agenția de Mediu pînă la moment și măsurile ce urmează a fi realizate pentru definitivarea procesului. Dl Popov a solicitat evaluarea nivelului de realizare în procente a fiecărei acțiuni din Planul de acțiuni pentru acreditarea Laboratorului și prezentarea informației respective către MADRM și reprezentanților ONG-urilor prezente la ședință. De asemenea, s-a solicitat întreprinderea tuturor măsurilor necesare în vederea urgentării procesului de acreditare.

 

 

Cu referire la elaborarea Raportului național starea mediului s-a menționat despre procesul de definitivare a evaluării indicatorilor de mediu care vor fi integrați în Raport și despre procesul de lansare a consultărilor publice asupra setului de indicatori elaborați începînd cu data de 5 iunie.

 

Cu referire la cel de-al treilea subiect, dna Rodica Iordanov – ONG EcoContact a adus la cunoștință faptul că MADRM în comun cu ONG EcoContact a inițiat procesul de evaluare a modului de aplicare a Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu și a Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, în rezultatul căruia s-a identificat necesitatea modificării și ajustării acestor legi, precum și eficientizarea procesului de eliberare a Deciziilor de evaluarea prealabilă a impactului asupra mediului, precum și a Acordului de Mediu corespunzător. S-a convenit asupra prezentării către Agenția de Mediu a raportului de evaluare menționat de ONG EcoContact și asupra organizării unor întrevederi pentru a discuta acest subiect.

 

De asemenea, dna Iordanov a menționat și despre necesitatea modificării taxelor și tarifelor pentru eliberarea actelor permisive de mediu, inclusiv despre faptul că în parteneriat cu Expert Grup se realizează o evaluare a acestor taxe, urmînd a fi prezentate propunerile pentru modificarea/ajustarea acestora. La solicitarea reprezentanților Agenției de Mediu de e extinde spectrul de evaluare și asupra altor servicii prestate de Agenția de Mediu (cum ar fi de exemplu taxele/tarifele pentru prestarea serviciilor de laborator de către Laboratorul de referință de mediu) s-a decis de a discuta cu Expert Grup în vederea acordării suportului și sub acest aspect.

 

 

Dl Ghenadie Onceanu, directorul adjunct al Agenției de Mediu a menționat despre faptul că subiectele abordate în cadrul întrevederii sunt actuale și se află deja pe Agenda de implementare a Agenției de Mediu și că instituția este deschisă pentru colaborarea continuă cu societatea civilă în vederea soluționării în comun a problemelor în domeniul protecției mediului din țară și acordării sprijinului reciproc în acest scop.

 

În finalul ședinței s-a decis că MADRM va stabili printr-un act normativ intern crearea și organizarea activității Platformei comune de comunicare cu Consiliul național al ONG-urilor de mediu, care se va întruni în ședințe o dată la 2 luni pentru a discuta și alte subiecte relevante, dar și procesul de implementare a deciziilor luate în cadrul acestei platforme.

 

Respectiv, la următoarea ședință preconizată pentru începutul lunii august (preventiv 4 august), urmează să fie puse în discuție printre altele și rezultatele obținute de Agenția de Mediu în procesul de acreditare a Laboratorului de referință de mediu, precum și aspectele de implementare a cadrului normativ în domeniul evaluării de mediu (evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea strategică de mediu și expertiza ecologică).